Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μεσολογγίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Μεσολογγίου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Στάικου Στάμου.

Στην συνεδρίαση του Βουλευτικού (26 Απριλίου 1823) η εκλογή της επαρχίας κρίθηκε αμφισβητούμενη και παραπέμφθηκε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του σώματος. Η επιτροπή επικύρωσε την εκλογή και ο Στάμος Στάικος έγινε δεκτός, όπως επιβεβαιώνεται και σε σημείωμα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823. Από τον Ιούλιο του 1823 απουσίαζε ωστόσο από τις συνεδριάσεις του σώματος παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις για να επανέλθει. Στις 21 Μαΐου 1824 η επαρχία Μεσολογγίου εξέλεξε νέο παραστάτη της τον Σπυρίδωνα Τρικούπη για το υπόλοιπο της Β΄ Περιόδου, ο οποίος είχε αναδειχθεί προηγουμένως και παραστάτης της για το Γ΄ Βουλευτικό. Το παραστατικό έγγραφο εκλογής παρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου στο Βουλευτικό, το οποίο υπέγραφαν 26 εκλέκτορες της επαρχίας, ενώ τη γνησιότητα του επιβεβαίωνε και ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ως γενικός διευθυντής της Δυτικής Χέρσου, ο οποίος κατείχε τυπικά και τη θέση του προέδρου του Βουλευτικό, καθώς η παραίτησή του δεν είχε γίνει δεκτή. Η εκλογή επικυρώθηκε στην ίδια συνεδρίαση ως νόμιμη από το Βουλευτικό και ο Σπ. Τρικούπης έγινε δεκτός ως παραστάτης της επαρχίας Μεσολογγίου για το υπόλοιπο των εργασιών της Β΄ περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 2, 306.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 31-32.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 153-154.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Πληρεξούσιος

Παραστάτες

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Μεσολογγίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)