Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αθηνών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Στις 2 Φεβρουαρίου 1823 οι έφοροι των Αθηνών απευθυνόμενοι με επιστολή προς τη Διοίκηση, ενημέρωναν ότι ο Ανάργυρος Πετράκης, παραστάτης της επαρχίας κατά το Α΄ Βουλευτικό, απουσίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις εργασίες του σώματος, διότι ανέλαβε το αξίωμα του δημόσιου γιατρού για την αντιμετώπιση της επιδημίας στην επαρχία. Καθώς η Διοίκηση είχε παρατείνει τη διάρκεια της θητείας της και είχε μεταθέσει την έναρξη της νέας βουλευτικής περιόδου, όριζαν προς αντικατάστασή του τον Γεώργιο Ψύλλα, ο οποίος διατελούσε επίτροπος του παραστάτη τους. Συγχρόνως, οι έφοροι ανακοίνωναν στη Διοίκηση και την εκλογή του Χατζηπαναγή Ζαχαρίτσα ως παραστάτη τους για το Β΄ Βουλευτικό, σύμβουλος του οποίου θα διατελούσε επίσης ο Γ. Ψύλλας. Ωστόσο, στις 13 Φεβρουαρίου 1823 ο Ανάργ. Πετράκης σε συμπληρωματική προσωπική του αναφορά προς τη Διοίκηση διευκρίνιζε ότι αντί του Γ. Ψύλλα διόριζε τον αδερφό του, Δαμασκηνό Πετράκη, ως αντικαταστάτη του. Έτσι, στη Β’ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος που συγκλήθηκε, συμμετείχαν ως πληρεξούσιοι Αθηνών ο Γεώργιος Ψύλλας, ο Δαμασκηνός Πετράκης ως αντικαταστάτης του Ανάργ. Πετράκη, ο Παναγής Πούλος και ο Χατζηπαναγής Ζαχαρίτσας ως εκλεγμένος παραστάτης για το Β΄ Βουλευτικό.

Το Β΄ Βουλευτικό στην πρώτη συνεδρίαση του (26 Απριλίου 1823) επικύρωσε τη συμμετοχή του Χατζηπαναγή Ζαχαρίτσα ως παραστάτη της επαρχίας Αθηνών.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 255, 259, 327.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101, 111.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 32.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 16, Αθήνα 1999, σ. 162-163.

Πληρεξούσιοι

Πετράκης Δαμασκηνός
Πούλος Παναγής

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Αθηνών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)