Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ύδρας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην Ύδρα αναλογούσαν τρεις παραστάτες για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα το νησί ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό περιοχών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την ανάδειξη των παραστατών τους. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα το υπουργείο, κατόπιν προβουλεύματος του Βουλευτικού, να επανέλθει στο ζήτημα στις 27 Αυγούστου. Νέες διαταγές προς τους προκρίτους της Ύδρας να εκλέξουν το συντομότερο δυνατό και να αποστείλουν τους παραστάτες τους απέστειλαν το Βουλευτικό (8 Σεπτεμβρίου 1824) και το Υπουργείο Εσωτερικών (16 Σεπτεμβρίου 1824). Ωστόσο ούτε αυτές είχαν αποτέλεσμα, με συνέπεια να μην αντιπροσωπεύεται το νησί κατά την έναρξη των συνεδριάσεων της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Από τα παραστατικά έγγραφα που παρουσιάστηκαν στο σώμα, φαίνεται ότι οι τρεις παραστάτες της Ύδρας στο Βουλευτικό της Γ΄ Περιόδου αναδείχθηκαν από δύο διαφορετικές εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με χρονική απόσταση ενός μήνα. Την 1η Οκτωβρίου 1824 επανεξελέγη από τους προκρίτους του νησιού ο απερχόμενος παραστάτης Νικόλαος Νέγκας, ο οποίος λίγες ημέρες αργότερα, στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της 9ης Οκτωβρίου, έγινε δεκτός από την ολομέλεια ως νόμιμος παραστάτης ύστερα από την ανάγνωση του παραστατικού εγγράφου της εκλογής του. Για την εκλογή των άλλων δύο παραστατών πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1824 συνέλευση, από την οποία αναδείχθηκαν ως παραστάτες οι Βασίλειος Μπουντούρης και Αναγνώστης Οικονόμου. Μολονότι οι δύο παραστάτες εξελέγησαν από την ίδια συνέλευση, συντάχθηκε διαφορετικό παραστατικό έγγραφο για την εκλογή του καθενός και όχι ένα κοινό. Οι δύο παραστάτες παρουσιάστηκαν σε διαφορετικές ημερομηνίες στην έδρα της κεντρικής διοίκησης, το Ναύπλιο, όπου, ύστερα από την ανάγνωση των παραστατικών εγγράφων τους, έγιναν και εκείνοι δεκτοί από την ολομέλεια ως νόμιμοι παραστάτες Ύδρας, ο μεν Β. Μπουντούρης στις 3 Νοεμβρίου 1824, ο δε Α. Οικονόμου στις 24 του ίδιου μήνα.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 40, αρ. 85.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 43, αρ. 19.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 395, 396, 404, 405, 423.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 246, 256.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 3-5, 32, 54.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 112-113.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 10, Πειραιάς, Τύποις Ζαννείου Ορφανοτροφείου, 1928, σ. 114, 385, 434, 456, 462-463, 484.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Ύδρας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)