Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Νησίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Νησίου αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η περιοχή εξέλεξε τον παραστάτη της με καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή.

Όπως και η εκλογή παραστάτη της ίδιας επαρχίας της προηγούμενης περιόδου, η εκλογή της επαρχίας Νησίου για το Γ΄ Βουλευτικό υπήρξε αμφισβητούμενη. Για τη θέση του παραστάτη υπήρξαν δύο υποψήφιοι, ο γιος του αποθανόντος παραστάτη της Β΄ Περιόδου Δημητρίου Καλαμαριώτη, Παναγιώτης, και ο Παναγιώτης Δαρειώτης. Και οι δύο υποψήφιοι υπέβαλαν στο Βουλευτικό παραστατικά έγγραφα στο όνομά τους, δίχως να διαθέτουμε πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή χρόνο της ανάδειξής τους. Έτσι, στις 20 Αυγούστου 1824 δημογέροντες και κάτοικοι της επαρχίας ενημέρωσαν με αναφορά τους το Υπουργείο Εσωτερικών ότι είχε συγκληθεί προ ημερών γενική συνέλευση της επαρχίας στην οποία είχε εκλεγεί ομόφωνα ως παραστάτης ο Παναγιώτης Δαρειώτης και διαβεβαίωσαν ότι σύντομα ο εκλεγείς, στον οποίο είχαν δώσει και το αναγκαίο παραστατικό, επρόκειτο να αναχωρήσει για την έδρα της κεντρικής διοίκησης, το Ναύπλιο. Εντούτοις, στη συνεδρίαση του Βουλευτικού της επόμενης ημέρας αναγνώστηκαν δύο αναφορές με αντίθετο περιεχόμενο. Με την πρώτη, κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν προς τους οπλαρχηγούς Διονύσιο Μούρτζινο, Παναγιώτη Γιατράκο, Αθανασούλη Κουμουνδουράκη, Παναγιώτη Κεφάλα και Νικήτα Δικαίο ότι ο Π. Δαρειώτης είχε εκλεγεί διά της βίας και δήλωσαν την προτίμηση τους στο πρόσωπο του Παναγιώτη Καλαμαριώτη. Με τη δεύτερη, κάτοικοι της ίδιας επαρχίας υποστήριζαν τη νομιμότητα της εκλογής του Καλαμαριώτη. Η ολομέλεια του σώματος παρέπεμψε την υπόθεση στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, στην οποία ο τελευταίος κλήθηκε να υποβάλει το παραστατικό της εκλογής του. Λίγες ημέρες αργότερα, την 1η Σεπτεμβρίου, παραπέμφθηκε στην ίδια επιτροπή και η προαναφερθείσα αναφορά υπέρ του Δαρειώτη, με την οδηγία να εξετάσει από κοινού όλα τα έγγραφα και των δύο πλευρών και να υποβάλει την εισήγησή της στην ολομέλεια. Ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα έγγραφα υπέρ του Καλαμαριώτη, είχε κατατεθεί στο σώμα και άλλη αναφορά, σχετικά με καταχρήσεις και ζημίες που είχε προξενήσει η οικογένεια Δαρειώτη σε βάρος του πληθυσμού της περιοχής, η οποία στις 21 Αυγούστου παραπέμφθηκε στο Εκτελεστικό Σώμα.

Τελικά, στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 1824 υποβλήθηκε στην ολομέλεια το παραστατικό έγγραφο του Π. Καλαμαριώτη, προφανώς κατόπιν θετικής εισήγησης της επιτροπής ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, και επικυρώθηκε από το σώμα. Ο Καλαμαριώτης συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Νησίου. Ωστόσο, και μετά την επίσημη είσοδό του στο σώμα, υποβλήθηκε νέα αναφορά εναντίον του, στην οποία σημειωνόταν ότι είχε εκλεγεί «όχι κατά νόμον και παμψηφεί» και ότι νόμιμος παραστάτης της επαρχίας ήταν ο Π. Δαρειώτης. Μετά την ανάγνωση της αναφοράς, στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου 1824, το Βουλευτικό αποφάσισε να αναβάλει την εξέταση της υπόθεσης για την επόμενη μέρα, χωρίς όμως να επανέλθει ποτέ στο ζήτημα.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 39, αρ. 100.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 393-394, 400, 411.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4, 23.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Νησίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)