Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Λιδωρικίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Λιδωρικίου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των οκτών προκρίτων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1824 στο Λιδωρίκι και ανέδειξε παραστάτη τον Αθανάσιο Νικόλαου Λιδωρίκη. Στο παραστατικό οι πρόκριτοι αιτούνταν ο παραστάτης να γίνει δεκτός και για το υπόλοιπο της Β΄ περιόδου, καθώς η επαρχία τους δεν έστειλε αντιπρόσωπό της νωρίτερα λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στα εδάφη της. Σε δεύτερη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 1824 στο Λιδωρίκι με μεγαλύτερη συμμετοχή προκρίτων από περισσότερα χωριά της επαρχίας εξελέγη επίσης παραστάτης ο Αθ. Λιδωρίκης.

Το Βουλευτικό εξέτασε το πρώτο έγγραφο των προκρίτων στις 29 Ιουνίου 1824 και επικύρωσε την εκλογή. Ο Αθ. Λιδωρίκης έγινε δεκτός ως παραστάτης της επαρχίας για τη Γ΄ περίοδο, ενώ εγκρίθηκε και η συμμετοχή του για το υπόλοιπο διάστημα της Β΄ περιόδου. Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Αθ. Λιδωρίκης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 329, 372.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 71-72.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Λιδωρικίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)