Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κορώνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Κορώνης αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε αρκετά νωρίς, στις 28 Μαρτίου 1824. Μια πιθανή εξήγηση για την επίσπευση της διαδικασίας προσφέρει η πληροφορία, προερχόμενη από ιδιωτική επιστολή με ημερομηνία 17 Μαρτίου 1824, ότι ο πρόεδρος του έκπτωτου Εκτελεστικού Σώματος της Τριπολιτσάς, Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, ο οποίος ασκούσε πιέσεις στον απερχόμενο παραστάτη της επαρχίας Ηλία Καράπαυλο να ταχθεί υπέρ του στον εμφύλιο πόλεμο, επεδίωκε σε αντίθετη περίπτωση να ψηφιστεί στη θέση του ο αδελφός του, Αντωνάκης Μαυρομιχάλης. Ως αντίδραση στις πιέσεις αυτές ενδεχομένως αποφασίστηκε η άμεση διεξαγωγή της εκλογής του παραστάτη της επαρχίας.

Σε κάθε περίπτωση, η επαρχιακή συνέλευση της 28ης Μαρτίου έλαβε χώρα στον οικισμό Λογγά, επειδή η πρωτεύουσα της επαρχίας, Κορώνη, παρέμενε υπό οθωμανικό έλεγχο, και αποφάσισε ομόφωνα την επανεκλογή του Καράπαυλου, τον οποίο οι παρευρισκόμενοι έκριναν «εν συνθέσει εμφρονέστερον και ηθικώτερον» των υπολοίπων. Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής που κατατέθηκε στο Βουλευτικό έφερε συνολικά 116 υπογραφές εκλεκτόρων.

Μολονότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αμφισβητήθηκε, το έγγραφο παρουσιάστηκε για άγνωστο λόγο στο σώμα με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η επαρχία Κορώνης ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή παραστάτη. Τελικά, στις 18 Σεπτεμβρίου 1824 η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής. Ο Ηλίας Καράπαυλος συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Κορώνης.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, αρ. 40.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 55, αρ. 104.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 53-54.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Κορώνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)