Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αποκούρου και Βενέτικου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στις επαρχίες Απόκουρου και Βενέτικου αναλογούσε ένας παραστάτης.

Στο Απόκουρο η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 1824. Οι κάτοικοι της επαρχίας συγκεντρώθηκαν στην ομώνυμη έδρα αυτής και εξέλεξαν παραστάτη τον Κύριλλο Λιβέριο. Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών του Γ΄ Βουλευτικού, στις 9 Νοεμβρίου 1825, απεστάλη αναφορά προς το επαρχείο Βενέτικου, υπογεγραμμένη από 54 εκπροσώπους κατοίκων της επαρχίας, με την οποίαν δήλωναν ότι η επαρχία τους δεν είχε ασκήσει το αντιπροσωπευτικό της δικαίωμα σε κανένα από τα σώματα της Προσωρινής Διοίκησης και ανακοίνωναν την εκλογή του Κωνσταντίνου Ζώτου ως παραστάτη τους. Ωστόσο, ο Κων. Ζώτος δεν αποδέχθηκε το αξίωμα, υποστηρίζοντας ότι η εκλογή του ήταν παράνομη, αφού ο Κυρ. Λιβέριος διατελούσε νόμιμος παραστάτης της επαρχίας στο σώμα. Στη συνέχεια της αναφοράς τους, οι κάτοικοι του Βενέτικου διέψευδαν τη διενέργεια προηγούμενης εκλογής και χαρακτήριζαν νόθο οποιοδήποτε παραστατικό είχε παρουσιαστεί έως τότε. Τέλος, καλούσαν τη Διοίκηση να θεωρήσει άκυρο οποιοδήποτε έγγραφο της επαρχίας Βενέτικου έφερε υπογραφές υπέρ άλλου παραστάτη πλην του Κων. Ζώτου, αφού αυτό είχε συνταχθεί, εν αγνοία τους.

Ο έπαρχος Βενέτικου Αναστάσιος Ιω. Καραμίχου υπέβαλε στις 19 Νοεμβρίου 1825 στο Υπουργείο Εσωτερικών την παραπάνω αναφορά των κατοίκων, συνοδευόμενη από δική του σχετικά με το θέμα. Σε αυτήν εξηγούσε ότι, αφού ο Κων. Ζώτος δεν αποδέχθηκε την εκλογή του, ο ίδιος προέτρεψε τους κατοίκους να υπακούσουν στον νόμο. Ωστόσο, εκείνοι εξέφρασαν ομόφωνα και κατηγορηματικά την αντίθεσή τους ως προς την ύπαρξη εκλεγμένου παραστάτη της επαρχίας και επέμειναν ότι η εκλογή του ήταν αποτέλεσμα εξαπάτησης. Για τον λόγο αυτό, απέστειλαν στη Διοίκηση τον χιλίαρχο Πάνο Αλεξίου προκειμένου να μεταφέρει τα αιτήματά τους, τον οποίο εκείνος έκρινε ακατάλληλο. Για να αποφύγει την αντιπαράθεση με τους κατοίκους ως προς την επιλογή του προσώπου, ο έπαρχος ζήτησε διευκρινίσεις από τη Διοίκηση για την εφαρμογή του νόμου. Συγκεκριμένα, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο ήταν δεσμευτικό το κριτήριο της εντοπιότητας του παραστάτη που όριζε ο νόμος, ώστε να προτείνει την εκλογή ετερόχθονα υποψήφιου σε περίπτωση που δεν υπήρχε άξιος αυτόχθονας στην επαρχία.

Το αίτημα των κατοίκων της επαρχίας Βενέτικου δεν συζητήθηκε στο Βουλευτικό και ο Κύριλλος Λιβέριος παρέμεινε παραστάτης Αποκούρου και Βενέτικου μέχρι τη λήξη των εργασιών της Γ΄ περιόδου.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φ. 82, αρ. 55-57.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 365.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 15-16.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Αποκούρου και Βενέτικου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)