Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ανδρούσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ανδρούσης αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η περιοχή εξέλεξε τον παραστάτη της με καθυστέρηση και μάλιστα ανήκε σε ένα μεγάλο αριθμό επαρχιών στις οποίες εστάλη διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών στις 8 Αυγούστου 1824 να επισπεύσουν την εκλογή. Τελικά στις 14 Σεπτεμβρίου 1824 η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή πραγματοποιήθηκε στην Ανδρούσα, πρωτεύουσα της επαρχίας, και εξέλεξε ως παραστάτη της περιοχής τον Κωνσταντίνο Φίλο. Τη γνησιότητα της εκλογικής διαδικασίας επιβεβαίωσε με αναφορά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών στις 19 Σεπτεμβρίου και ο έπαρχος Ανδρούσης Μ. Κ. Πάγκαλος.

Το παραστατικό έγγραφο της εκλογής παρουσιάστηκε στο Βουλευτικό στις 26 Σεπτεμβρίου 1824 και ο Φίλος έγινε αμέσως δεκτός ως νόμιμος παραστάτης της επαρχίας Ανδρούσης. Στην αναφορά του Πάγκαλου σημειώνεται ότι η εντολή του Φίλου δεν αφορούσε μόνο την Γ΄ περίοδο, αλλά και το υπόλοιπο της τρέχουσας Β΄ περιόδου, εφόσον ο προηγούμενος παραστάτης της περιοχής, Σπύρος Φραγκίσκος, απουσίαζε για πάνω από ένα χρόνο από τις συνεδριάσεις του σώματος. Ωστόσο, επειδή προφανώς η λήξη της Β΄ περιόδου συνέπεσε σχεδόν με την άφιξη του νεοεκλεγέντος παραστάτη στο Ναύπλιο, ο Κωνσταντίνος Φίλος συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 43, αρ. 103.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 416.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 14-15.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Ανδρούσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)