Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ανατολικού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Ανατολικού αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των σαράντα ενός εκλεκτόρων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1824 στην έδρα της, το Ανατολικό (σημ. Αιτωλικό), και ανέδειξε παραστάτη τον Ιωάννη Δημητρίου. Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του Βουλευτικού επικύρωσε στις 18 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους την εκλογή και έκανε δεκτό τον Ιω. Δημητρίου στο σώμα. Ένα χρόνο αργότερα, στις 7 Σεπτεμβρίου 1825, κατατέθηκε στο Βουλευτικό αναφορά κατοίκων της επαρχίας, με την οποία κατήγγειλαν την εκλογή, η οποία απορρίφθηκε από το σώμα.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 409.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4, 321.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 11.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Ανατολικού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)