Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ανατολικής Σπάρτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην Ανατολική Σπάρτη (σημ. Ανατολική Μάνη) αναλογούσαν δύο παραστάτες.

Η ανάδειξη του του ενός πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 1824 με τρόπο που απείχε από τις προβλέψεις του εκλογικού νόμου, καθώς οι πρόκριτοι και κάτοικοι της περιοχής είχαν εξουσιοδοτήσει πέντε πρόσωπα (Τζαννετάκης Γρηγοράκης, Παναγιωτάκης Καλκαντής, Δημητράκης Νικολόπουλος, Δημητράκης Καβαλιεράτος και Γρηγοράκος), τα οποία σε επιστολή τους προς το Βουλευτικό υπέγραφαν ως «Πληρεξούσιοι Ανατολικής Σπάρτης», να εκλέξουν τον παραστάτη της περιοχής. Ως παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό επελέγη ο Γεώργιος Καλκαντής, ενώ άλλη επιστολή προκρίτων και κατοίκων της περιοχής προς το Βουλευτικό λίγες μέρες μετά (15 Ιουλίου 1824) επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα και επιπλέον ζήτησε ο νέος παραστάτης να γίνει δεκτός άμεσα, σε αντικατάσταση του παραστάτη της περιοχής στο Β΄ Βουλευτικό, Πιέρρου Γρηγοράκη, ο οποίος είχε αποχωρήσει. Στις 28 Ιουλίου ο Γ. Καλκαντής παρουσιάστηκε στο σώμα και αμέσως έγινε δεκτός ως νόμιμος παραστάτης Ανατολικής Σπάρτης, τόσο για το υπόλοιπο του Β΄ Βουλευτικού όσο και για το Γ΄ Βουλευτικό.

Μολονότι στις 12 Σεπτεμβρίου 1824 το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους της Ανατολικής Σπάρτης να εκλέξουν το συντομότερο δυνατό και τον δεύτερο αντιπρόσωπό τους στο Γ΄ Βουλευτικό, δεν πραγματοποιήθηκε ανάδειξη άλλου παραστάτη.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 42, αρ. 81.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 370, 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 105.

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Ανατολικής Σπάρτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)