Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Καλαμάτας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο και τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο (1826), στην επαρχία Καλαμάτας αναλογούσαν δύο πληρεξούσιοι.

Η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Καλαμάτα, στις 13 Δεκεμβρίου 1825 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως πληρεξουσίων των Γεωργίου Γεωργιόπουλου, Πανάγου Αλεξίου Λογοθέτη και πρωτοσύγκελου Γεράσιμου Παγώνη. Το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους που παρουσιάστηκε στην εθνοσυνέλευση έφερε συνολικά τις υπογραφές 153 εκλεκτόρων. Ωστόσο, εγείρονται ερωτήματα γύρω από αρκετές από τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Αρχικά, προκαλεί εντύπωση η ένδειξη στο έγγραφο ότι η εκλογή πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας, η οποία εκείνη την περίοδο κατεχόταν από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Επίσης, μολονότι από τη διατύπωση του εγγράφου εννοείται ότι η εκλογή υπήρξε ομόφωνη («κοινή ημών γνώμη»), η πραγματικότητα ήταν αρκετά διαφορετική, καθώς, πέραν των συγκεκριμένων υποψηφίων, υπήρχαν και άλλοι, οι οποίοι φαίνεται ότι ανήκαν σε άλλη φατρία.

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον κατατέθηκε και δεύτερο πληρεξούσιο έγγραφο εκλογής, εκ μέρους της αντίπαλης παράταξης. Πάντως, στις 22 Μαρτίου η αρμόδια επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης εξέτασε το έγγραφο εκλογής, παρουσία εκπροσώπων και των δύο αντιμαχόμενων πολιτικών μερίδων, και διαπραγματεύτηκε, με τη συναίνεση όλων των παρευρισκομένων, μία συμβιβαστική λύση που θα εξασφάλιζε εκπροσώπηση σε αμφότερες τις παρατάξεις. Σύμφωνα με αυτήν, ο Πανάγος Αλεξίου Λογοθέτης παραιτήθηκε οικειοθελώς από την πληρεξουσιότητα και αντικαταστάθηκε σε αυτήν από τον Αθανάσιο Κυριακό. Η επιτροπή αποδέχθηκε τη διευθέτηση και επικύρωσε την εκλογή, αλλά κρίνοντας ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι έκανε δεκτούς ως πληρεξουσίους τους δύο μόνο, χωρίς να προσδιορίζει τα πρόσωπα, και παρέπεμψε στην ολομέλεια της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης την απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή μη του τρίτου. Στην έκθεσή της προς την ολομέλεια στις 6 Απριλίου η επιτροπή συγκατάλεξε την εκλογή στις αμφισβητούμενες, αλλά ενημέρωσε το σώμα ότι ουσιαστικά είχε επέλθει συμβιβασμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από τη διατύπωση του εγγράφου, φαίνεται ότι τελικά έγιναν δεκτοί τρεις πληρεξούσιοι από τη συγκεκριμένη επαρχία: οι Γ. Γεωργιόπουλος και Γ. Παγώνης από τη μία πλευρά και ο Α. Κυριακός από την άλλη.

Ωστόσο, ο Αθανάσιος Κυριακός δεν πρέπει να έλαβε τελικά μέρος στις εργασίες της εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο, στις οποίες συμμετείχαν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας Καλαμάτας οι Γεώργιος Γεωργιόπουλος και πρωτοσύγκελος Γεράσιμος Παγώνης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 212.

Πληρεξούσιοι

Κυριακός Αθανάσιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Καλαμάτας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)