Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Επίδαυρος)

Επαρχία Αγράφων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τη διακήρυξη της Προσωρινής Διοίκησης για τη σύγκληση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (1826), στην επαρχία Αγράφων αναλογούσαν τέσσερεις πληρεξούσιοι.

Η συνέλευση των τριάντα τριών εκλεκτόρων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1826 και ανέδειξε πληρεξούσιους, πιθανώς ομόφωνα, τον ιερέα Ιωάννη, τον Ιωάννη Χρίστου, τον Κωνσταντίνο Ζώτο και τον Αναγνώστη Διδασκάλου. Οι δύο τελευταίοι είχαν αναδειχθεί και το 1824 παραστάτες της επαρχίας στο Γ΄ Βουλευτικό. Η επιτροπή ελέγχου των πληρεξουσίων εγγράφων της Εθνοσυνέλευσης επικύρωσε στις 7 Απριλίου 1826 την εκλογή, την οποία ανακοίνωσε στις 15 Απριλίου στο σώμα. Από τους τέσσερεις πληρεξούσιους της επαρχίας ο ιερεύς Ιωάννης δεν συμμετείχε στις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 214.

Πληρεξούσιοι

Ιωάννης, ιερεύς
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου – Αγράφων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)