Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ύδρας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην Ύδρα αναλογούσαν τρεις βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Παρά τις συνεχείς προσκλήσεις του Προέδρου της Βουλής Νικολάου Ρενιέρη προς τους προκρίτους του νησιού να αποστείλουν τους βουλευτές, η εκλογή τους πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η Ύδρα ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή των αντιπροσώπων τους. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανταπόκριση, με αποτέλεσμα στις 20 Αυγούστου η γραμματεία να επανέλθει στο ζήτημα, καλώντας εκ νέου την τοπική διοίκηση της Ύδρας να επισπεύσει την εκλογή των βουλευτών του νησιού και σημειώνοντας ότι η Βουλή είχε αποστείλει στην Ύδρα και τις Σπέτσες τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τους βουλευτές Α. Χαραλάμπη, Γ. Λέλη και Λ. Καμπάνη, προκειμένου να μεταφέρει τους πολιτικούς λόγους που επέβαλαν στα δύο νησιά να στείλουν άμεσα τους αντιπροσώπους τους. Στην απάντησή της με ημερομηνία 23 Αυγούστου 1827, απευθυνόμενη προς την Αντικυβερνητική Επιτροπή, τα μέλη της τοπικής διοίκησης της Ύδρας διαβεβαίωσαν ότι θα μεριμνούσαν για τη διενέργεια της εκλογής μετά τον απόπλου του στόλου, με τον οποίο καταγινόταν εκείνη τη στιγμή.

Για την εκλογική διαδικασία στο νησί δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα των αντιπροσώπων της Ύδρας, Δημητρίου Κριεζή, Νικολάου Νέγκα και Μάνθου Χατζηανδρέου, από τη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 101, αρ. 54 και 110.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 332.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 13, Πειραιάς, Τύποις Μιχ. Σ. Ελευθερίου, 1930, σ. 188, 191-192, 196, 271-272, 292, 305-306.

Βουλευτές

Κριεζής Δημήτριος
Χατζηανδρέου Μάνθος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Ύδρας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)