Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Σπάρτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Μολονότι στις εκλογές των αντιπροσωπευτικών σωμάτων μέχρι το 1827 η Σπάρτη (σημ. Μάνη) ήταν χωρισμένη σε δύο εκλογικές περιφέρειες, την Ανατολική Σπάρτη και τη Δυτική Σπάρτη, καθεμία από τις οποίες είχε το δικαίωμα εκλογής ενός ή δύο βουλευτών και διπλασίου αριθμού πληρεξουσίων, η Γ΄ Εθνοσυνέλευση (Τροιζήνας) θέσπισε στις 28 Απριλίου 1827 ότι στο εξής η Σπάρτη θα χωριζόταν σε εννέα επαρχίες, καθεμία από τις οποίες θα εξέλεγε έναν βουλευτή. Ο ακριβής τρόπος της εφαρμογής της απόφασης ανατέθηκε από την εθνοσυνέλευση στη βουλή που θα ακολουθούσε. Ωστόσο η δεσμευτική απόφαση της εθνοσυνέλευσης, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των βουλευτών που αντιπροσώπευαν τη Σπάρτη, δεν εφαρμόστηκε από τη Βουλή, παρά τα σχετικά αιτήματα των βουλευτών της περιοχής προς το σώμα. 

Για την εκλογική διαδικασία στη Σπάρτη δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή δύο αντιπροσώπων που προέρχονταν από τη Σπάρτη, των Χριστόδουλου Καπετανάκη και Ιωάννη Κατσή Μαυρομιχάλη, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827). Δεν είναι σαφές κατά πόσον αντιπροσώπευαν και οι δύο τη Σπάρτη ως ενιαία εκλογική περιφέρεια ή είχαν εκλεγεί από επιμέρους τμήματά της ο καθένας. Και οι δύο πάντως κατάγονταν από το δυτικό τμήμα της Σπάρτης. 

Σε κάθε περίπτωση, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη των εργασιών του σώματος ο Χ. Καπετανάκης σταμάτησε να προσέρχεται στις συνεδριάσεις, γεγονός που απέδωσε σε λόγους υγείας σε αναφορά του η οποία αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 1827. Μολονότι δεν παραιτήθηκε, τρεις ημέρες αργότερα, στις 24 Ιουλίου, διακόπηκε και η μισθοδοσία του. Αντικαταστάτης του δεν εξελέγη, με αποτέλεσμα η Σπάρτη να μείνει με μοναδικό αντιπρόσωπο τον Ιω. Μαυρομιχάλη μέχρι την κατάργηση της Βουλής, στις 19 Ιανουαρίου 1828. 

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 512.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 43, 215, 329, 332.

Βουλευτές

Μαυρομιχάλης Ιωάννης Κατσής
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Σπάρτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)