Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα η περιοχή ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Ωστόσο η διαταγή δεν εκτελέστηκε για αρκετούς ακόμη μήνες, για άγνωστο λόγο.

Η εκλογή τελικά πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1826 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη στη θέση του βουλευτή του Ιωάννη Λειμβαίου. Στο παραστατικό έγγραφο της εκλογής του σημειωνόταν ότι στην επαρχιακή συνέλευση που τον εξέλεξε είχαν συμμετάσχει συνολικά 18 εκλέκτορες (εννέα από τη Σίφνο, έξι από τη Μήλο και τρεις από την Κίμωλο) και ότι η ψήφιση του Λειμβαίου είχε γίνει κατά πλειοψηφία, καθόσον οι παρευρισκόμενοι δεν είχαν καταφέρει να καταλήξουν σε ομόφωνη επιλογή. Το έγγραφο ωστόσο έφερε μόλις πέντε υπογραφές εκλεκτόρων, εκ των οποίων οι τρεις που προέρχονταν από τα δύο μικρότερα νησιά της επαρχίας, τη Μήλο και την Κίμωλο, δήλωναν ότι εκπροσωπούσαν το σύνολο των εννέα εκλεκτόρων που αναλογούσαν στις κοινότητές τους. Η πλειονότητα των προερχόμενων από το νησί της Σίφνου εκλεκτόρων (επτά από τους εννέα) δεν προσυπέγραφε το έγγραφο εκλογής, προφανώς εξαιτίας της διαφωνίας τους με την επιλογή του Λειμβαίου.

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα της εκλογής δεν φαίνεται να αμφισβητήθηκε. Από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 γνωρίζουμε ότι ο αντιπρόσωπος της επαρχίας Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου, Ιωάννης Λειμβαίος, υπήρξε ο τελευταίος βουλευτής που έγινε δεκτός στο σώμα, καθώς συμμετείχε στις εργασίες του από τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 1827.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 333.

Σίμος Μιλτ. Συμεωνίδης, «Ένας Σίφνιος από τη Σέριφο: Ιωάννης Λειμβαίος, Οικονόμου», Σιφνιακά, τ. ΚΑ΄ (2013), σ. 63.

Βουλευτής

Λειμβαίος Ιωάννης
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Σίφνου, Μήλου και Κιμώλου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)