Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Πύργου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Πύργου αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι βουλευτής Πύργου είχε εκλεγεί ο Λυκούργος Κρεστενίτης, αλλά η Βουλή αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να τον κάνει δεκτό ως μέλος της εξαιτίας της προηγούμενης καταδίκης του από το Εγκληματικό Δικαστήριο, δυνάμει μιας προηγούμενης απόφασης της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (Τροιζήνας), και τον παρέπεμψε σε νέα εκδίκαση της υπόθεσής του μετά την ανασύσταση των δικαστηρίων. Παρά το αίτημα του Κρεστενίτη, στις 22 Σεπτεμβρίου 1827, να γίνει δεκτός από τη Βουλή προκειμένου να μη χάσει η επαρχία το δικαίωμα της βουλευτικής αντιπροσώπευσης, η επαρχία Πύργου έμεινε δίχως βουλευτή στη Βουλή του 1827.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 39, αρ. 04101.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 465.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 28-29, 88.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Πύργου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)