Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Παλαιών Πατρών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Παλαιών Πατρών αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827. Στη διάρκεια των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης της Τροιζήνας (5 Μαΐου 1827) οι πληρεξούσιοι της επαρχίας είχαν αιτηθεί από το σώμα την έγκριση του δικαιώματος της περιοχής να εκλέγει και δεύτερο βουλευτή, με το επιχείρημα ότι ο πληθυσμός της ξεπερνούσε προεπαναστατικά τις 40.000 και ότι και εκείνη ακόμα τη στιγμή εξακολουθούσε να έχει πάνω από 25.000 κατοίκους. Ωστόσο η εθνοσυνέλευση είχε παραπέμψει τη λήψη απόφασης επί του θέματος στη Βουλή, χωρίς να γίνεται άλλη μνεία σχετικά με το αίτημα.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του αντιπροσώπου της επαρχίας Παλαιών Πατρών, Πόλου Φιλάρετου, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) μέχρι το θάνατό του, στις 15 Αυγούστου 1827.

Ως βουλευτής σε αντικατάστασή του εξελέγη, σε άγνωστη ημερομηνία, ο Αγγελής Σακκέτος. Για δεύτερη αυτή εκλογή δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Πάντως, στις 15 Οκτωβρίου 1827 ο εκλεγείς διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση στην επικύρωση της εκλογής του από την επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, η οποία, δεκαπέντε ημέρες μετά την κατάθεση των εγγράφων εκλογής, δεν είχε εκδώσει την απόφασή της και εξέταζε το ενδεχόμενο να ζητήσει πρόσθετες μαρτυρίες για την εκλογή του. Κατά τον ίδιο, λόγος αμφισβήτησης του αποτελέσματος της εκλογής δεν υπήρχε, καθόσον ούτε ο ίδιος ήταν παρών στην επαρχιακή συνέλευση, ούτε ήταν ο άνθρωπος που συνήθιζε να συγκεντρώνει υπογραφές, επομένως ήταν αδύνατο να υποτεθεί ότι είχε αναδειχθεί βουλευτής μέσω απάτης ή επιρροής του ισχυρότερου. Ο Σακκέτος θεωρούσε ότι η απαίτηση να παρουσιάσει μαρτυρίες ήταν πρόφαση που είχε μόνο σκοπό να δώσει χρόνο σε όσους συντοπίτες του ήταν εγκατεστημένοι στην Αίγινα ή σε άλλες επαρχίες και διαφωνούσαν με την απόφαση της επαρχιακής συνέλευσης. Η αναφορά του αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής στη συνεδρίαση της 22ης Οκτωβρίου 1827 και παραπέμφθηκε από το σώμα στην επιτροπή, με την εντολή να εξεταστούν τα έγγραφα της εκλογής. Ωστόσο, από τον προαναφερθέντα κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών γνωρίζουμε ότι ο αντιπρόσωπος της επαρχίας Παλαιών Πατρών, Αγγελής Σακκέτος, υπήρξε ένας από τους τελευταίους βουλευτές που έγιναν δεκτοί στο σώμα, καθώς συμμετείχε στις εργασίες του μόλις από τη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 1827.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 37, αρ. 03843.

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 40, αρ. 04161.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 556.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 80, 172, 331, 333.

Βουλευτές

Σακκέτος Αγγελής
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Παλαιών Πατρών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)