Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Ναυπλίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Κατόπιν απόφασης της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης Τροιζήνας στις 28 Απριλίου 1827, εγκρίθηκε το αίτημα των πληρεξουσίων που προέρχονταν από την πόλη του Ναυπλίου να έχει στο εξής η κοινότητα ιδιαίτερη βουλευτική αντιπροσώπευση. Μολονότι δεν είναι απολύτως σαφής ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η απόφαση της εθνοσυνέλευσης, το πιθανότερο είναι ότι η επαρχία Ναυπλίου, στην οποία ως τότε με βάση τον εκλογικό νόμο αναλογούσε ένας βουλευτής, διασπάστηκε σε δύο εκλογικές περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες εξέλεγε δικό της αντιπρόσωπο στη Βουλή.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των αντιπροσώπων της επαρχίας Ναυπλίου, του προερχόμενου από την πόλη Πέτρου Μαρκέζη και του αντιπροσώπου της υπόλοιπης επαρχίας Σπυρίδωνος Παπαλεξόπουλου, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 512.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330.

Βουλευτές

Μαρκέζης Πέτρος
Παπαλεξόπουλος Σπυρίδων
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Ναυπλίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)