Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Μυκόνου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Κατόπιν απόφασης της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης Τροιζήνας στις 28 Απριλίου 1827, η ενιαία εκλογική περιφέρεια Μυκόνου και Σύρας διασπάστηκε σε δύο. Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μυκόνου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα το νησί ανήκε στις επαρχίες εκείνες τις οποίες η Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία χρειάστηκε να διατάξει με έγγραφό της στις 11 Αυγούστου 1827 να επισπεύσουν την εκλογή και την αποστολή του αντιπροσώπου τους. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1827 η κοινότητα Μυκόνου ενημέρωσε την επαναστατική κυβέρνηση ότι είχε προ καιρού αναδειχθεί βουλευτής του νησιού από ιδιωτική συνάθροιση ορισμένων μελών της ο Πέτρος Γιαννακόπουλος, δίχως να ενημερωθεί για τη διαδικασία το σύνολο της κοινότητας και δίχως να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το νόμο ψηφοφορία. Η δημογεροντία του νησιού, όταν κοινοποιήθηκε το γεγονός με καθυστέρηση, προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει την αναχώρησή του, αλλά εκείνος είχε προλάβει να φύγει δίχως τα αναγκαία έγγραφα μετακίνησης, με την πρόθεση να παρουσιαστεί στη Βουλή ως εκλεγμένος βουλευτής. Για το λόγο αυτό, η κοινότητα αιτήθηκε να μη γίνει δεκτός ο Γιαννακόπουλος ως βουλευτής από το σώμα και να διαταχθεί να επιστρέψει στο νησί, προκειμένου να διεξαχθεί νέα εκλογή σύμφωνα με το νόμο. Προκειμένου μάλιστα να αποτρέψει την επικύρωση της εκλογής του Π. Γιαννακόπουλου, η κοινότητα ναύλωσε καΐκι και απέστειλε στην έδρα της κεντρικής διοίκησης, την Αίγινα, ειδικό απεσταλμένο, ο οποίος παρέδωσε τα σχετικά έγγραφα στον Πρόεδρο της Βουλής στις 19 Σεπτεμβρίου 1827. Δύο ημέρες αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου, ο απεσταλμένος της κοινότητας, κάποιος Δημήτριος Καπετανόπουλος, επανήλθε στο θέμα, ζητώντας να του δοθεί άμεσα απάντηση, διότι ο τοπικός πληθυσμός ανέμενε την επάνοδό του στο νησί με ανυπομονησία. Ωστόσο, δεν καταγράφεται έκτοτε κάποια ενέργεια, ενώ από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στο σώμα του Πέτρου Γιαννακόπουλου ως αντιπροσώπου της επαρχίας Μυκόνου, από τη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 1827. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, μετά την εξέταση του παραστατικού εγγράφου της εκλογής του Γιαννακόπουλου, είχε επικυρώσει ομόφωνα το υπέρ του αποτέλεσμα.

Στο μεταξύ η κοινότητα Μυκόνου, δίχως να αναμένει την απόφαση της Βουλής, είχε προχωρήσει σε δεύτερη εκλογή, αναδεικνύοντας ως βουλευτή της επαρχίας τον Πέτρο Φραντζή. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1827 η δημογεροντία του νησιού ανήγγειλε την εκλογή του Φραντζή στην Επί των Εσωτερικών και της Αστυνομίας Γραμματεία και τη Βουλή. Στις 28 Σεπτεμβρίου ο Π. Φραντζής με αναφορά του προς τη Βουλή υπερασπίστηκε τη νομιμότητα της δικής του εκλογής συγκριτικά με «την μερικήν εκλογήν» του Π. Γιαννακόπουλου και κάλεσε το σώμα να επανεξετάσει την υπόθεση, μελετώντας τη σχετική αλληλογραφία.

Στις συνεδρίαση της 22ης Οκτωβρίου 1827 αναγνώστηκε τελικά ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής η ανωτέρω αναφορά της δημογεροντίας της Μυκόνου εναντίον της εκλογής του Π. Γιαννακόπουλου, αλλά το σώμα την απέρριψε χωρίς να συζητήσει την ουσία της υπόθεσης, με βάση προηγούμενη απόφασή του (19 Σεπτεμβρίου 1827) σχετικά με τις εκλογές των οποίων το αποτέλεσμα είχε επικυρωθεί ομόφωνα από την επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Υπουργείο Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 100, αρ. 105-106.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Υπουργείο Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 106, αρ. 113.

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 39, αρ. 04082, 04086, 04097, 04123.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 511-512.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 172-173, 332.

Βουλευτής

Γιαννακόπουλος Πέτρος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Μυκόνου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)