Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Μοθώνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Μοθώνης αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Είναι πάντως βέβαιο ότι βουλευτής εξελέγη, σε άγνωστη ημερομηνία, ο Γεώργιος (ή Αναγνώστης) Μπουτιέρου, αλλά η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων εντόπισε παρατυπίες στο παραστατικό έγγραφο της εκλογής του που είχε καταθέσει στο σώμα και αρνήθηκε να επικυρώσει το αποτέλεσμα και να τον κάνει δεκτό ως νόμιμο βουλευτή της επαρχίας. Για το λόγο αυτό, ο εκλεγείς επέστρεψε στην επαρχία του προκειμένου να εξασφαλίσει και να προσκομίσει νέο έγγραφο εκλογής, με τις υπογραφές αξιόπιστων μαρτύρων –μια αποστολή εξαιρετικά επικίνδυνη, εξαιτίας του ελέγχου της περιοχής από εχθρικές δυνάμεις. Τελικά έφτασε μέχρι το χωριό Βλαχόπουλο, το οποίο ανήκε στην επαρχία Μοθώνης, και έπεισε όσους συντοπίτες του βρέθηκαν εκεί να συντάξουν νέο παραστατικό έγγραφο εκλογής στο όνομά του, με επιπλέον υπογραφές.

Μετά την επάνοδό του στο Ναύπλιο, στις 22 Ιουνίου 1827, άγνωστοι στρατιώτες αφαίρεσαν από τον Γ. Μπουτιέρου το παραστατικό έγγραφο, με αποτέλεσμα εκείνος την επόμενη (23 Ιουνίου 1827) να απευθυνθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας να ληφθεί μέριμνα για τον εντοπισμό και την επιστροφή του. Είναι βέβαιο ότι τελικά το νέο παραστατικό έγγραφο εκλογής ανακτήθηκε αμέσως και επικυρώθηκε δίχως πρόβλημα, γιατί από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του Γεωργίου (ή Αναγνώστη) Μπουτιέρου στο σώμα ως αντιπροσώπου της επαρχίας Μοθώνης από τις 24 Ιουνίου 1827.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 37, αρ. 03854- 03855.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 12, 331.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Μοθώνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)