Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Καρυταίνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καρυταίνης αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Μολονότι από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του ενός εκ των δύο αντιπροσώπων της επαρχίας Καρυταίνης, Πανάγου Δεληγιάννη, από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827), η εκλογή του υπήρξε αμφισβητούμενη και μάλιστα δίχασε την επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, καθώς η πλειοψηφία της εισηγήθηκε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος, ενώ δύο από τα μέλη της συνέταξαν έκθεση μειοψηφίας με την οποία εξέφρασαν τη διαφωνία τους. Τελικά, στις 10 Αυγούστου 1827, η Βουλή, ύστερα από «ικανήν συζήτησιν», επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε οριστικά δεκτό τον Πανάγο Δεληγιάννη ως νόμιμο βουλευτή της επαρχίας.

Ως δεύτερος βουλευτής της επαρχίας είχε αρχικά εκλεγεί ο Δημήτριος Μερκούρης, ο οποίος όμως παραιτήθηκε δίχως να συμμετάσχει σε κάποια συνεδρίαση του σώματος. Από την επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας για την αντικατάστασή του αναδείχθηκαν δύο βουλευτές, οι Αναγνώστης Παπαγιαννακόπουλος και Δημήτριος Ταγκόπουλος. Στην ίδια συνεδρίαση της Βουλής της 10ης Αυγούστου 1827, αναγνωρίστηκε η νομιμότητα της εκλογής, αλλά επειδή το σώμα έκρινε ότι οι εκλεγέντες ήταν υπεράριθμοι αποφάσισε να κάνει δεκτό τον έναν από τους δύο. Ύστερα από ψηφοφορία, προτιμήθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών ο Αναγνώστης Παπαγιαννακόπουλος, ο οποίος έγινε δεκτός ως νόμιμος βουλευτής της επαρχίας Καρυταίνης.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 76-77, 330, 331.

Βουλευτές

Δεληγιάννης Πανάγος
Μερκούρης Δημήτριος
Παπαγιαννακόπουλος Αναγνώστης
Ταγκόπουλος Δημήτριος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Καρυταίνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)