Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Καρπενησίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Καρπενησίου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Γεώργιος Λέλης συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Καρπενησίου, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Λέλης ήταν ανάμεσα στους βουλευτές της περιόδου, οι οποίοι αναζητούσαν μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής Νικόλαο Ρενιέρη ασφαλή, από τις συγκρούσεις, έδρα για τις εργασίες του σώματος πριν την επίσημη έναρξη της περιόδου. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827 – Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329.

Βουλευτής

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Καρπενησίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)