Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Εμπλακίων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Εμπλακίων αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 1826 εκτός της επαρχίας, στην Πεδιάδα (Νέα Επίδαυρο), λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (Επιδαύρου), σε μια διαδικασία που δεν ακολούθησε αυστηρά τις προβλέψεις του εκλογικού νόμου. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τη σχετική εξουσιοδότηση που τους είχε δοθεί από την επαρχιακή συνέλευση της επαρχίας με το πληρεξούσιο έγγραφο της εκλογής τους, οι τέσσερις από τους εκλεγέντες πληρεξουσίους (Αναγνώστης Οικονομόπουλος, Αντώνιος Περωτής, Γεώργιος Πουλημένος, Αναγνώστης Πουλόπουλος) επέλεξαν ως παραστάτη της επαρχίας Εμπλακίων στο νέο Βουλευτικό, όποτε αυτό συγκαλούταν, τον πέμπτο εκλεγέντα πληρεξούσιο στην εθνοσυνέλευση, Παναγιώτη Παπατσώνη.

Ένα χρόνο αργότερα η Γ΄ Εθνοσυνέλευση επανέλαβε τις εργασίες της, αρχικά στην Ερμιόνη και κατόπιν στην Τροιζήνα. Στις 13 Απριλίου 1827, διαρκούσης της εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα, το παραστατικό έγγραφο της εκλογής του Π. Παπατσώνη εξετάστηκε από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης (Τροιζήνας), η οποία επικύρωσε την εκλογή του και τον έκανε δεκτό ως νόμιμο βουλευτή της επαρχίας Εμπλακίων στη Βουλή του 1827. Από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του αντιπροσώπου Παναγιώτη Παπατσώνη στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση (20 Ιουνίου 1827).

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 329.

Παναγιώτης Παπατσώνης, Απομνημονεύματα από των χρόνων της Τουρκοκρατίας μέχρι της Βασιλείας Γεωργίου Α΄, εισαγωγή – σημειώσεις Εμμαν. Γ. Πρωτοψάλτης, Αθήνα, ΓΑΚ, 1993, σ. 115.

Βουλευτής

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Εμπλακίων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)