Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Δερβενοχωρίων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Δερβενοχωρίων αναλογούσε ένας βουλευτής στη Βουλή του 1827.

Η εκλογή του υπήρξε αμφισβητούμενη, καθόσον στο σώμα κατατέθηκαν δύο διαφορετικά παραστατικά έγγραφα εκλογής, το ένα στο όνομα του Γεωργίου Διδασκαλόπουλου και το άλλο σε εκείνο του ιερέα Ελευθέριου Πανούση. Στη συνεδρίαση της 27ης Αυγούστου 1827 αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας αναφορά κατοίκων της επαρχίας, με την οποία κατήγγειλαν ότι το έγγραφο εκλογής που είχε παρουσιάσει στη Βουλή ο Γ. Διδασκαλόπουλος έφερε τις υπογραφές φίλων και συγγενών του, καθώς και μεγάλο αριθμό πλαστών υπογραφών, και κάλεσαν το σώμα να επικυρώσει την εκλογή του Ελ. Πανούση. Η ολομέλεια παρέπεμψε το ζήτημα στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, με την οδηγία να εξετάσει όλα τα έγγραφα και να υποβάλει την εισήγησή της. Στην έκθεσή της επί της εκλογής, στις 18 Σεπτεμβρίου 1827, η επιτροπή επιβεβαίωσε ότι κατόπιν εξέτασης είχε αποδειχθεί η ύπαρξη πλαστογραφίας στο παραστατικό έγγραφο του Γ. Διδασκαλόπουλου, αλλά ισχυρίστηκε ότι ούτε η εκλογή του Ελ. Πανούση φαινόταν απόλυτα νόμιμη. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, αλλά επικαλούμενη και άλλους λόγους, τους οποίους δεν ανέπτυξε, η επιτροπή τελικά εισηγήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής να διαταχθεί η επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας στην επαρχία Δερβενοχωρίων, υπό την επίβλεψη απεσταλμένου του σώματος, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα αποτύπωνε τη θέληση του λαού.

Στη συνεδρίαση της επόμενης ημέρας (19 Σεπτεμβρίου 1827) η εισήγηση αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας. Επειδή ωστόσο μετά την ανάγνωση της έκθεσης της επιτροπής εμφανίστηκαν στη Βουλή αρκετοί από τους εκλέκτορες της επαρχίας και διαβεβαίωσαν προφορικά τη νομιμότητα της εκλογής του ιερέα Ελευθέριου Πανούση, το σώμα επικύρωσε την ίδια ημέρα το αποτέλεσμα της εκλογής και τον έκανε δεκτό ως νόμιμο βουλευτή Δερβενοχωρίων.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 39, αρ. 04084.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 84, 116-117, 333.

Βουλευτής

Πανούσης Ελευθέριος, ιερεύς
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Δερβενοχωρίων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)