Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Αρκαδιάς

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Αρκαδιάς (σημ. Τριφυλία) αναλογούσαν δύο βουλευτές στη Βουλή του 1827.

Για την εκλογή του ενός εκ των δύο αντιπροσώπων της επαρχίας Αρκαδιάς, Αθανασίου Γρηγοριάδη, δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο, από κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών στα πρακτικά της Βουλής με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 1828 επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του από την πρώτη συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827).

Η εκλογή του δεύτερου βουλευτή της επαρχίας υπήρξε αμφισβητούμενη, καθόσον στο σώμα κατατέθηκαν δύο διαφορετικά παραστατικά έγγραφα εκλογής, το ένα στο όνομα του Θεόδωρου Σκορδάκη και το άλλο σε εκείνο του Νικολάου Πονηρόπουλου. Στις 12 Ιουλίου 1827 ο Θ. Σκορδάκης υπενθύμισε στη Βουλή ότι τα μέλη της επιτροπής ελέγχου των παραστατικών εγγράφων είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να παρουσιάσουν τα στοιχεία της υπόθεσης και τα επιχειρήματα των δύο πλευρών στην ολομέλεια του σώματος προκειμένου να αποφασίσει εκείνη, αλλά η εξέταση του θέματος είχε καθυστερήσει, μολονότι η Βουλή είχε από καιρό ξεκινήσει τις εργασίες της. Για το λόγο αυτό, ο Σκορδάκης αιτήθηκε από το σώμα να ζητήσει τις απαραίτητες πληροφορίες από την επιτροπή και να αποφασίσει ποιος ήταν ο νόμιμος βουλευτής. Μετά την ανάγνωση της αναφοράς του, στη συνεδρίαση της 14ης Ιουλίου, η ολομέλεια την παρέπεμψε στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων.

Στις 8 Αυγούστου 1827 ο Σκορδάκης (από κοινού με τον διεκδικητή της θέσης του βουλευτή της επαρχίας Φαναρίου Δ. Κανελλόπουλο) υπέβαλε νέα αναφορά, με την οποία ζήτησε την έκδοση οριστικής απόφασης σχετικά με την αποδοχή του ή μη ως μέλους του σώματος. Στη συνεδρίαση της ίδιας ημέρας αναγνώστηκαν ενώπιον της ολομέλειας τα έγγραφα της εκλογής και τα πρακτικά της επιτροπής, η οποία επιφορτίστηκε να διεξαγάγει έρευνα και να εισηγηθεί στο σώμα σχετικά με το νόμιμο βουλευτή. Την επόμενη μέρα, στις 9 Αυγούστου, η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων ανακοίνωσε ότι είχε εγκρίνει κατά πλειοψηφία το έγγραφο που είχε παρουσιάσει ο Θ. Σκορδάκης, αλλά κατοχύρωσε για τον αντίπαλό του, Ν. Πονηρόπουλο, το δικαίωμα να προσφύγει εκ νέου στη Βουλή, σε περίπτωση που θεωρούσε την απόφαση άδικη. Σε εφαρμογή της εισήγησης της επιτροπής, η Βουλή επικύρωσε το αποτέλεσμα της εκλογής και έκανε δεκτό τον Θεόδωρο Σκορδάκη ως νόμιμο βουλευτή Αρκαδιάς, ενώ ο αντίπαλός του δεν έκανε χρήση του δικαιώματός του να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης από τη Βουλή.

Πηγές

Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Αγώνος, φάκ. 38, αρ. 03901, 03978.

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 28-29, 71, 331.

Βουλευτές

Σκορδάκης Θεόδωρος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Βουλή των Ελλήνων – Αρκαδιάς», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)