Βουλή των Ελλήνων, Δ΄ Περίοδος

Επαρχία Αποκούρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Εν όψει της ανάδειξης αντιπροσώπων για τη Βουλή του 1827 η άλλοτε ενιαία εκλογική επαρχία Απόκουρου και Βενέτικου διαχωρίστηκε σε δύο αυτοτελείς, την επαρχία Απόκουρου και την επαρχία Βενέτικου. Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Απόκουρου αναλογούσε ένας βουλευτής.

Ο Αναγνώστης Διαλέτης συμμετείχε στις εργασίες της ολομέλειας από την α΄ συνεδρίαση του σώματος (20 Ιουνίου 1827) ως βουλευτής Αποκούρου, όπως προκύπτει από μεταγενέστερο (18 Ιανουαρίου 1828) κατάλογο μισθοδοσίας των βουλευτών. Για τη διαδικασία ανάδειξής του από την επαρχία δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες.

Πηγές

Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων. Δ΄ Διοικητική περίοδος (Ιούνιος 1827-Ιανουάριος 1828), Χρήστος Λούκος (εισαγωγή – επιμέλεια), Αθήνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, 2020, σ. 330.

Βουλευτής

Διαλέτης Αναγνώστης
Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Βουλή των Ελλήνων – Αποκούρου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)