Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βονίτσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Βόνιτσας δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Η επαρχία δεν αντιπροσωπεύθηκε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, ενώ στη συνέχεια δεν επιβεβαιώνεται η αποστολή παραστάτη της ούτε στο Β΄ Βουλευτικό, όπως προκύπτει από σημείωμα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823. Συγκεκριμένα, αναγράφεται ότι η επαρχία ήταν έρημη, οπότε και αιτιολογείται η αδυναμία εκλογής αντιπροσώπου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Βονίτσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)