Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βλοχού

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Βλοχού δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Πορφύριου, μητροπολίτη Άρτης ως πληρεξουσίου της ερπαρχίας.

Στο Β΄ Βουλευτικό συμμετείχε επίσης ο Πορφύριος, μητροπολίτης Άρτης ως παραστάτης της επαρχίας Βλοχού, όπως προκύπτει από έγγραφο, στο οποίο καταγράφονται στις 4 Ιουνίου 1823 οι παραστάτες της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη, έδρα του Βουλευτικού.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 43, 593.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Βλοχού», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)