Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βενέτικου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Βενέτικου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή στις εργασίες του σώματος του Κύριλλου Λιβέριου ως πληρεξούσιου της επαρχίας, ο οποίος παρέστη μόνον κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος.

Η εκλογή παραστάτη της επαρχίας για το Β΄ Βουλευτικό πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα και ενώ το σώμα είχε ξεκινήσει τις εργασίες του. Σύμφωνα με σημείωνα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823 καταγράφεται για την επαρχία Βενέτικου ότι υπήρχαν μερικοί διασκορπισμένοι, αλλά δεν είχε παρουσιαστεί εκλεγμένος παραστάτης ακόμα στο σώμα. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 1824 σε συνέλευση των δεκατεσσάρων προκρίτων της επαρχίας στο Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, λίγο έξω από την έδρα της και ανέδειξε παραστάτη τον Κύριλλο Λιβέριο. Το έγγραφο παρουσιάστηκε στις 9 Μαΐου 1824 στο Βουλευτικό, το οποίο επικύρωσε τη νομιμότητα της εκλογής του Κύρ. Λιβέριου και τον έκανε δεκτό στο σώμα για το υπόλοιπο της περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 292.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 365.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Βενέτικου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)