Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βάλτου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων στην επαρχία Βάλτου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή στις εργασίες του σώματος του Πάνου Ράγκου ως πληρεξούσιου της επαρχίας.

Το Β΄ Βουλευτικό στην πρώτη συνεδρίασή του (26 Απριλίου 1823) έκρινε αμφισβητούμενα τα έγγραφα εκλογής της επαρχίας, τα οποία παρέπεμψε  στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών του σώματος. Η επιτροπή γνωμοδότησε υπέρ της επικύρωσης της εκλογής του Πάνου Ράγκου, ο οποίος έγινε δεκτός στο σώμα, όπως επιβεβαιώνεται και σε σημείωμα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823. Ωστόσο, την ίδια ημέρα το Βουλευτικό ανακοίνωσε την αποβολή του από τις εργασίες του εξαιτίας αντιπαράθεσης που είχε προκληθεί με τον παραστάτη Κραβαρών, Γεώργιο Καναβό. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου, οι δύο παραστάτες έγιναν δεκτοί από κοινού στο Βουλευτήριο. Ο Πάνος Ράγκος αποχώρησε όμως από την Τρίπολη και εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη στο Βουλευτικό πολιτική μερίδα, με αποτέλεσμα στις 24 Νοεμβρίου 1823 να καθαιρεθεί από παραστάτης με απόφαση του σώματος. Στη συνέχεια, το Βουλευτικό προκήρυξε νέα εκλογή για την επαρχία, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε και η επαρχεία Βάλτου παρέμεινε χωρίς αντιπροσώπευση έως τη λήξη της βουλευτικής περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 2, 200.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 101.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 32.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Βάλτου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)