Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό. Η εκλογή των παραστατών της επαρχίας Σάμου στο Β΄ Βουλευτικό διενεργήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1823 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ως παραστατών των Χριστόδουλου Καψάλη και Γεωργίου Παπαδόπουλου. Δεν γνωρίζουμε πόσοι εκλέκτορες είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία, ωστόσο σε αυτήν έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι 19 συνολικά οικισμών της Σάμου, ενώ η εκλογή καταγράφεται στο παραστατικό έγγραφο ως ομόφωνη. Ταυτόχρονα με την εκλογή των δύο παραστατών, η επαρχία εξέλεξε και πέντε πληρεξουσίους για υποθέσεις της κοινότητας, η ταυτότητα των οποίων δεν είναι γνωστή, οι οποίοι στις 26 Ιανουαρίου αναχώρησαν από το νησί μαζί με τους παραστάτες.

Ωστόσο, στις 29 Μαρτίου 1823 συγκλήθηκε η Β΄ Εθνοσυνέλευση στο Άστρος. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις δύο πληρεξουσίων προερχόμενων από τη Σάμο, των Αναγνώστη Αμηρέσου και Χριστόδουλου Καψάλη. Ενδεχομένως επρόκειτο για δύο από τους πληρεξουσίους της κοινότητας που είχαν εκλεγεί στις 10 Ιανουαρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εθνοσυνέλευσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Στις 25 Μαρτίου 1823 το παραστατικό έγγραφο της εκλογής της 10ης Ιανουαρίου 1823 κατατέθηκε στην επιτροπή που είχε συστήσει η εθνοσυνέλευση για την εξέταση των εγγράφων εκλογής των πληρεξουσίων και των παραστατών με πρόεδρο τον Γ. Καλαρά. Το γεγονός ότι η επαρχία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.

Από τους δύο εκλεγέντες παραστάτες, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος φαίνεται ότι δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο Βουλευτικό για να αναλάβει τα καθήκοντα του παραστάτη. Ο έτερος παραστάτης Χριστόδουλος Καψάλης υπέβαλε στις 15 Σεπτεμβρίου 1823 την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, επειδή η ιδιαίτερη πατρίδα του είχε αποσύρει την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του, αλλά το σώμα αρνήθηκε να την κάνει δεκτή, θεωρώντας το αίτημα ανάκλησής του παράνομο. Έτσι, έμεινε ως μοναδικός παραστάτης Σάμου μέχρι το τέλος της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 156, 158-159.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 83, 269.

Αντώνιος Λιγνός (επιμ.), Αρχείον της κοινότητος Ύδρας, 1778-1832, τ. 9, Πειραιάς, Τύποις Εφημερίδος «Σφαίρας», 1927, σ. 33.

Πληρεξούσιοι

Παραστάτες

Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Σάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)