Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Σαλώνων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Σαλώνων δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Αναγνώστη Κεχαγιά, του Γεώργιου Παπαηλιόπουλου, του Ρήγα Παπακοντορρήγα και του Δημήτριου ιερεύς και οικονόμου (ή Παπαδημήτριος Οικονόμου) ως πληρεξουσίων.

Στην πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού (26 Απριλίου 1823) η εκλογή της επαρχίας Σαλώνων κρίθηκε νόμιμη από την ολομέλεια και ο Γ. Παπαηλιόπουλος συμμετείχε ως παραστάτης στις εργασίες. Στις 12 Νοεμβρίου 1823 παρουσιάστηκε αναφορά των δημογερόντων Σαλώνων (σημ. Άμφισσα) με την οποία ζητούσαν την αντικατάσταση του παραστάτη τους Γ. Παπαηλιόπουλου από τον Αθανάσιο Μωραΐτη, καθώς δήλωναν δυσαρεστημένοι. Την αναφορά συνόδευε έγγραφο του χιλίαρχου Πανουργιά. Η ολομέλεια απέρριψε την αντικατάσταση του Γ. Παπαηλιόπουλου, καθώς με βάση τον Οργανικό Νόμο αρμόδιο για την εξέλεγξη ήταν το ίδιο το Βουλευτικό ενώ δικαίωμα αποβολής ενός παραστάτη είχε επίσης μόνο το Βουλευτικό και μόνο σε περίπτωση διενέργειας εκληματικής πράξης  και όχι η επαρχία εκλογής του.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 192-193, 637.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 10, Αθήνα 1977, σ. 222.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 12, Αθήνα 1979, σ. 206-207.

Πληρεξούσιοι

Κεχαγιάς Αναγνώστης
Παπακοντορήγας Ρήγας

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Σαλώνων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)