Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Όπλα

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Η Διοίκηση συγκάλεσε τη Β΄ Εθνοσυνέλευση στις 29 Μαρτίου 1823.

Στην εθνοσυνέλευση, οι εργασίες της οποίας χαρακτηρίστηκαν από ένταση ανάμεσα στις αντίπαλες παρατάξεις των πολιτικών και των στρατιωτικών, αποφασίστηκε να λάβουν μέρος, εκτός από τους πληρεξουσίους που είχαν εκλεγεί από τις επαρχίες και τα μέλη της προηγούμενης Διοίκησης που συμμετείχαν αυτοδικαίως, και αντιπρόσωποι των ενόπλων σωμάτων. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις 45 πληρεξουσίων που αντιπροσώπευαν τα Όπλα, των Γεωργίου Αγαλλόπουλου, Πέτρου Αναγνωστόπουλου (Μπαρμπιτζιώτη), Τάση Αναγνωστόπουλου, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Θοδωράκη Ασημακόπουλου, Σταύρου Βασιλείου, Βενετσάνη Γεραμουτσόπουλου, Σπήλιου Γιαννακόπουλου, Γιωργάκη Γιατράκου, Νικολάου Γιατράκου, Παναγιώτη Γιατράκου, Τζαννετάκη Γρηγοράκη, Νικολάου Δεληγιάννη, Ευσταθίου (ιερέως), Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, Γεωργίου Θ. Ιατρού, Παναγιώτη Κεφαλά, Γεωργίου Κίτζου, Δημητρίου Κολοβούνη, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ηλία Κορμά, Παναγιωτάκη Κοσονάκου, Θάνου Κουμανιώτη, Γαλάνη Κουμουνδουράκη, Αντώνη Κουμουστιώτη, Νικολάου Κουντούρη, Ανδρέα Λόντου, Γεωργάκη Λύκου, Βάσου Μαυροβουνιώτη, Κωνσταντίνου Μαυρομιχάλη, Πιέρρου Μαυρομιχάλη (Βοϊδή), Πέτρου Μήτζου, Κώνστα Μπούρα, Αναγνώστη Οικονομόπουλου, Αντώνη Παναγιωτόπουλου, Αναγνώστη Παπαγεωργίου, Κανέλλου Παπαγιαννόπουλου (Δεληγιάννη), Στασινού Παπαδόπουλου, Αναγνώστη Παπακακάνη, Αναγνώστη Παπατσόρη, Βασίλειου Πετιμεζά, Κωνσταντίνου Πετιμεζά, Νικολάου Πετιμεζά, Γιαννάκη Ράγκου, Ανδρίτσου Σαφάκα, Ασημάκη Σκαλτσά, Γιώργη Σπηλιόπουλου, Στάικου Σταϊκόπουλου, Νικήτα Σταματελόπουλου, Μικελή Σταυρόπουλου, Δημητρίου Τριανταφύλλου και Πιέρρου Τρουπάκη. Για τη διαδικασία μέσα από την οποία αναδείχθηκαν δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι μέλη της εθνοσυνέλευσης, κοντά στους πλέον προβεβλημένους στρατιωτικούς, αναδείχθηκαν και αρκετοί μικρότερης εμβέλειας οπλαρχηγοί, που έφεραν κατώτερους στρατιωτικούς βαθμούς (λ.χ. εκατόνταρχος).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, στο οποίο όλοι οι παραστάτες αντιπροσώπευαν συγκεκριμένες επαρχίες και οι στρατιωτικοί δεν είχαν το προνόμιο της ιδιαίτερης βουλευτικής αντιπροσώπευσης.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 3, Αθήνα 1971, σ. 58, 69, 102.

Πληρεξούσιοι

Αναγνωστόπουλος Τάσης
Ανδρούτσος Οδυσσέας
Ασημακόπουλος Θοδωράκης
Βασιλείου Σταύρος
Γεραμουτσόπουλος Βενετσάνης
Γιαννακόπουλος Σπήλιος
Γιατράκος Γιωργάκης
Γιατράκος Νικόλαος
Γιατράκος Παναγιώτης
Δεληγιάννης Νικόλαος
Ευστάθιος, ιερεύς
Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης
Ιατρός Γεώργιος Θ.
Κεφαλάς Παναγιώτης
Κίτζος Γεώργιος
Κολοβούνης Δημήτριος
Κολοκοτρώνης Θεόδωρος
Κορμάς Ηλίας
Κοσονάκος Παναγιωτάκης
Κουμανιώτης Θάνος
Κουμουνδουράκης Γαλάνης
Κουμουστιώτης Αντώνης
Κουντούρης Νικόλαος
Λόντος Ανδρέας
Λύκος Γεωργάκης
Μαυροβουνιώτης Βάσος
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος
Μήτζου Πέτρος
Μπούρας Κώνστας
Παναγιωτόπουλος Αντώνης
Παπαδόπουλος Στασινός
Παπακακάνης Αναγνώστης
Πετιμεζάς Βασίλειος
Πετιμεζάς Κωνσταντίνος
Πετιμεζάς Νικόλαος
Ράγκος Γιαννάκης
Σπηλιόπουλος Γιώργης
Σταϊκόπουλος Στάικος
Σταυρόπουλος Μικελής
Τριανταφύλλου Δημήτριος
Τρουπάκης Πιέρρος
Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Αντιπρόσωποι Όπλων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)