Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μοθώνης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Μοθώνης δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Σε αναφορά προς την κεντρική διοίκηση με ημερομηνία 1 Απριλίου 1823 υπογράφουν ως πληρεξούσιοι της επαρχίας οι Δημήτριος (ιερεύς και σακελλάριος), Αναγνώστης Δημητρίου ή Παπαδημητρίου, Αθανάσιος Ζύρας, Θεόδωρος (ιερεύς και οικονόμος), Κυριάκης Καλτζής, Γεώργιος Μπουτιέρου, Παναγιώτης Ποτήρης και Δημητράκης Τζώνης. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης ωστόσο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή μόνο των Δημητρίου Γρίβα (ιερέως και σακελλάριου), Αθανάσιου Ζύρα, Θεόδωρου (ιερέως και οικονόμου) και Αναγνώστη Παπαδημητρίου στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Ο ένας από τους πληρεξουσίους, ο Θεόδωρος, ιερεύς και οικονόμος, αντιπροσώπευσε την επαρχία Μοθώνης και ως παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό. Το γεγονός ότι η επαρχία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.

Ο Θεόδωρος δεν εξάντλησε τη βουλευτική του θητεία, καθόσον στις 24 Νοεμβρίου 1823 καθαιρέθηκε από το σώμα εξαιτίας της παραμονής του στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη μερίδα του Βουλευτικού. Μολονότι την ίδια μέρα το Βουλευτικό κάλεσε τον έπαρχο, τους επιστάτες και τους δημογέροντες της επαρχίας να προχωρήσουν στην εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, φαίνεται πως δεν εξελέγη άλλος παραστάτης, με αποτέλεσμα η επαρχία Μοθώνης να μείνει δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση μέχρι το τέλος της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 200, 204, 648-649, 656.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 11, Αθήνα 1978, σ. 27-28.

Πληρεξούσιοι

Ζύρας Αθανάσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Μοθώνης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)