Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Μονεμβασίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Μονεμβασίας δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Γεωργίου Δεσποτόπουλου, Ιωάννη Ευγενίδη (ή Δεσποτόπουλου), Παναγιώτη Καλογερά και Γρηγορίου Κουτζουλέντη στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Τη θέση του παραστάτη Μονεμβασίας για το Β΄ Βουλευτικό διεκδίκησαν δύο από τους πληρεξουσίους της επαρχίας, οι Ιωάννης Ευγενίδης (ή Δεσποτόπουλος) και Παναγιώτης Καλογεράς. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος, στις 26 Απριλίου 1823, η εκλογή παραπέμφθηκε από την ολομέλεια προς εξέταση, μαζί με άλλες διαφιλονικούμενες εκλογές, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Στις 30 Απριλίου η επιτροπή επικύρωσε την εκλογή του Ιω. Ευγενίδη, καθώς θεώρησε τα έγγραφα εκλογής που είχε παρουσιάσει ο Π. Καλογεράς «άτακτα και μη αποδεικνύοντα αυτόν μέλος παραστατικόν». Η εισήγηση της επιτροπής αναγνώστηκε την ίδια ημέρα ενώπιον της ολομέλειας, η οποία έκανε δεκτό ως νόμιμο παραστάτη της επαρχίας Μονεμβασίας τον Ιωάννη Ευγενίδη (ή Δεσποτόπουλο).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 5.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 88.

Πληρεξούσιοι

Δεσποτόπουλος Γεώργιος
Κουτζουλέντης Γρηγόριος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Μονεμβασίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)