Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κραββάρων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Κραβαρών δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Γεώργιου Καναβού ως πληρεξούσιου της επαρχίας.

Σύμφωνα με σημείωμα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823 προκύπτει ότι ο Γεώργιος Καναβός είχε γίνει δεκτός και ως παραστάτης της επαρχίας στο Β΄ Βουλευτικό. Ωστόσο, την ίδια ημέρα το Βουλευτικό ανακοίνωσε την αποβολή του από τις εργασίες του εξαιτίας αντιπαράθεσης που είχε προκληθεί με τον παραστάτη Βάλτου, Πάνο Ράγκο. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 23 Ιουνίου, οι δύο παραστάτες έγιναν δεκτοί από κοινού στο Βουλευτήριο και ο Γ. Καναβός παρέμεινε παραστάτης της επαρχίας έως τη λήξη της περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 12, Αθήνα 1979, σ. 87-88, 116

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Κραββάρων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)