Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Κάσου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Η εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας Κάσου στη Β΄ Εθνοσυνέλευση και του παραστάτη της στο Β΄ Βουλευτικό διενεργήθηκε ταυτόχρονα στις αρχές του 1823 και είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη, από την επαρχιακή συνέλευση του νησιού, του Δημητρίου Αρβανιτόπουλου στη θέση του παραστάτη και των Μάρκου Μαλιαράκη και Μηνά Σακελλαρίου ως πληρεξουσίων. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής, ωστόσο στις 13 Ιανουαρίου 1823 ο έπαρχος Κάσου Τζ. Κοντουμάς ανακοίνωσε το αποτέλεσμα στο Μινιστέριο Εσωτερικών από τη Νάξο, όπου βρισκόταν. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Δημητρίου Αρβανιτόπουλου, Μάρκου Μαλιαράκη και Μηνά Σακελλαρίου στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εθνοσυνέλευσης, ο Δημήτριος Αρβανιτόπουλος εκπροσώπησε την επαρχία Κάσου και ως παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό. Το γεγονός ότι η επαρχία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 13, Αθήνα 1981, σ. 186.

Πληρεξούσιοι

Μαλιαράκης Μάρκος
Σακελλαρίου Μηνάς

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Κάσου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)