Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Καρπενησίου και Αποκούρου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για τη διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπου στην επαρχία Καρπενησίου και Αποκούρου δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά όμως της Εθνοσυνέλευσης προκύπτει η συμμετοχή του Αναγνώστη Αθανασίου ως κοινού πληρεξούσιου των επαρχιών Καρπενησίου και Απόκουρου.

Σύμφωνα με σημείωμα των παρόντων παραστατών της Δυτικής Ελλάδας στην Τρίπολη στις 4 Ιουνίου 1823 προκύπτει ότι ο Αναγνώστης Αθανασίου είχε γίνει δεκτός ως παραστάτης της επαρχίας Καρπενησίου και της επαρχίας Απόκουρου και για το Βουλευτικό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 17, Αθήνα 1999, σ. 17.

Πληρεξούσιος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Καρπενησίου και Αποκούρου, Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)