Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Φαναρίου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Αναφορικά με την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Φαναρίου, από μια μεταγενέστερη αναφορά (22 Φεβρουαρίου 1825) ενός εκ των πληρεξουσίων που αντιπροσώπευσαν την περιοχή στη Β΄ Εθνοσυνέλευση, του σακελλάριου Ιωάννη Αναστασίου, γνωρίζουμε ότι η εκλογή των πληρεξουσίων της επαρχίας πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1823, σύμφωνα με τις οδηγίες των προκηρύξεων που είχε στείλει η κεντρική επαναστατική διοίκηση σε όλη την επικράτεια, και ότι από τη διαδικασία αναδείχθηκαν επτά πληρεξούσιοι, των οποίων τα ονόματα δεν καταγράφονται. Εντούτοις, λίγους μήνες αργότερα, στις 7 Απριλίου 1823, οι πρόκριτοι και λοιποί κάτοικοι της επαρχίας ενημέρωσαν την κεντρική διοίκηση ότι είχαν εκλέξει ως παραστάτη για το Βουλευτικό τον Νικολή Τζαννέτου και ως πληρεξουσίους για την Εθνοσυνέλευση τον ίδιο και τους σακελλάριο Ιωάννη Αναστασίου, Αναγνώστη Αναστασόπουλο, Κωνσταντή (ή Αναγνώστη) Γιαννόπουλο, ιερέα Διονύσιο από το Τζορβατζή (σημ. Αρήνη), Παναγιώτη Ιατρόπουλο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Τζανέτο Χρηστόπουλο και Γιώργο Χρονόπουλου από τη Λάβδα (σημ. Θεισόα). Πάντως, από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στις συνεδριάσεις εφτά μόνο πληρεξουσίων που αντιπροσώπευαν την επαρχία Φαναρίου, των σακελλάριου Ιωάννη Αναστασίου, Αναγνώστη Αναστασόπουλου, Κωνσταντή (ή Αναγνώστη) Γιαννόπουλου, Νικολάου Ζαριφόπουλου, Αναστασίου Παπαλεξόπουλου, Νικολή Τζαννέτου και Γιώργου Χρονόπουλου. Δεν είναι σαφές με ποιον τρόπο αναδείχθηκαν πληρεξούσιοι ο Ν. Ζαριφόπουλος και ο Α. Παπαλεξόπουλος, οι οποίοι στο έγγραφο της επαρχίας δεν συγκαταλέγονται στους εκλεγέντες.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό, στο οποίο αντιπροσώπευσε την επαρχία Φαναρίου ως παραστάτης ο Νικολής Τζαννέτου. Το γεγονός ότι η επαρχία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 55, αρ. 119.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2.

Χειρόγραφα ιστορικού αρχείου Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας: Περίοδος 1821-1866, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Δημόσια Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 78-79.

Πληρεξούσιοι

Αναστασίου Ιωάννης, σακελλάριος
Ζαριφόπουλος Νικόλαος
Παπαλεξόπουλος Αναστάσιος
Χρονόπουλος Γιώργος

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Φαναρίου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)