Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Δυτικής Σπάρτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στη Δυτική Σπάρτη (σημ. Δυτική Μάνη) δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Αναγνώστη Δημητρόπουλου, Αναστάσιου Κορνήλιου και Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Η Δυτική Σπάρτη αντιπροσωπεύθηκε σε αυτό από τον Αναστάσιο Κορνήλιο και τον πρωτοσύγκελο Γεράσιμο Παγώνη. Το γεγονός ότι η περιοχή δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα. Έμμεση ένδειξη γι’ αυτό αποτελεί και ο διορισμός του Α. Κορνήλιου ως μέλους της ίδιας επιτροπής.

Ο Γ. Παγώνης δεν εξάντλησε τη βουλευτική του θητεία, καθόσον στις 24 Νοεμβρίου 1823 καθαιρέθηκε από το σώμα εξαιτίας της παραμονής του στο Ναύπλιο με την αντιτιθέμενη μερίδα του Βουλευτικού. Αντίθετα από άλλες επαρχίες των οποίων καθαιρέθηκαν οι παραστάτες, το Βουλευτικό δεν φαίνεται να απηύθυνε πρόσκληση στη Δυτική Σπάρτη να προχωρήσει σε εκλογή αντικαταστάτη σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο. Επιπλέον, από τον Αύγουστο του 1823 απουσίασε για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις εργασίες του σώματος και ο Α. Κορνήλιος, με αποτέλεσμα η περιοχή της Δυτικής Σπάρτης να μείνει ουσιαστικά δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση για μεγάλο μέρος της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 200, 204, 648-649, 655-656.

Πληρεξούσιοι

Δημητρόπουλος Αναγνώστης

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Δυτικής Σπάρτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)