Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Δερβενοχωρίων

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Η περιοχή των Δερβενοχωρίων δεν αποτελούσε ιδιαίτερη επαρχία την εποχή που διεξήχθη η Β΄ Εθνοσυνέλευση, καθώς μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1823 θεωρούταν τμήμα της επαρχίας Κορίνθου. Μολαταύτα, από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή δύο πληρεξουσίων προερχόμενων από την περιοχή, των Γεωργίου Διδασκαλόπουλου και Ιωάννη Χατζημελέτη, στις συνεδριάσεις. Για την εκλογική διαδικασία από την οποία αναδείχθηκαν δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Ωστόσο σε αναφορά του Διδασκαλόπουλου με ημερομηνία 20 Μαΐου 1823 αναφέρεται η πληροφορία πως από την έναρξη της Επανάστασης οι κάτοικοι των Δερβενοχωρίων δεν είχαν λάβει μέρος σε επαρχιακές συνελεύσεις της επαρχίας Κορίνθου, ούτε είχαν συμμετάσχει στην εκλογή εφόρων, γερουσιαστών ή παραστατών της Κορίνθου. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα, οι Γ. Διδασκαλόπουλος και Ιω. Χατζημελέτη είχαν εκλεγεί ως πληρεξούσιοι ιδιαιτέρως από τα Δερβενοχώρια.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Β΄ Εθνοσυνέλευσης, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Ο παραστάτης που απέστειλε η περιοχή δεν έγινε δεκτός από το σώμα, ενώ εκπρόσωποι οικισμών της περιοχής υπέβαλαν κατ’ επανάληψη στην κεντρική διοίκηση το αίτημα να διαχωριστούν διοικητικά τα Δερβενοχώρια από την επαρχία Κορίνθου και να αποτελέσουν ξεχωριστή επαρχία. Το αίτημα έγινε τελικά δεκτό μόλις στις 6 Σεπτεμβρίου 1823, όταν το Βουλευτικό αποφάσισε τη σύσταση ιδιαίτερης επαρχίας, αποτελούμενης από έξι οικισμούς (Μέγαρα, Περαχώρα, Κούντουρα, Πίσια, Μάζι, Βίλια).

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, η νέα επαρχία προχώρησε στην εκλογή του παραστάτη της για το Β΄ Βουλευτικό. Η εκλογή του πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1823 στα Μέγαρα, σε συνέλευση των προκρίτων και των δημογερόντων της επαρχίας, από την οποία αναδείχθηκε ως παραστάτης ομόφωνα ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος. Παραστατικό έγγραφο της εκλογής δεν έχει εντοπιστεί, αλλά το αποτέλεσμα γνωστοποιήθηκε στο Βουλευτικό μέσω αναφοράς προς την κεντρική διοίκηση με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 1823, η οποία έφερε συνολικά 32 υπογραφές. Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονταν και προκριτοδημογέροντες άλλων μικρότερων οικισμών της περιοχής (πέραν των έξι που θεωρητικά αποτελούσαν τη νέα επαρχία), καθώς και οι ηγούμενοι δύο μοναστηριών της περιοχής. Την επόμενη (27 Σεπτεμβρίου) η εν λόγω αναφορά αναγνώστηκε ενώπιον της ολομέλειας του σώματος, που επεσήμανε ότι δεν αναγνώριζε τους πρόσθετους οικισμούς ως μέρος της επαρχίας Δερβενοχωρίων, αλλά ως διοικητικά ενωμένους με την επαρχία στην οποία ανήκαν ως τότε. Σε κάθε περίπτωση, στις 9 Οκτωβρίου 1823 ο Γεώργιος Διδασκαλόπουλος έγινε δεκτός από το σώμα ως νόμιμο μέλος του, δίχως άλλες διατυπώσεις.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 146, 164, 176, 557-558.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 148-149.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 11, Αθήνα 1978, σ. 79.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 14, Αθήνα 1981, σ. 270.

Πληρεξούσιοι

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Δερβενοχωρίων», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)