Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αταύτιστοι πληρεξούσιοι

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Στις εργασίες της Β΄ Εθνοσυνέλευσης συμμετείχαν είκοσι πληρεξούσιοι, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατόν να τεκμηριωθεί η συσχέτισή τους με επαρχία αντιπροσώπευσης. Από αυτούς οι Ιωάννης Κωλέττης, Κωνσταντίνος Μεταξάς, Θεόδωρος Νέγρης και Ιωάννης Σκανδαλίδης έλαβαν μέρος στην εθνοσυνέλευση ως μέλη της Διοίκησης της Α΄ Περιόδου.

Πληρεξούσιοι

Αλεβιζόπουλος Μάρκος
Αποστόλου Δημήτριος
Δεσπότης Μάρκος
Δημητρίου Αναγνώστης
Καραβίας Μιχάλης
Κατζούλης Μήτρος
Κομποθέκρας Παναγής
Κωλέττης Ιωάννης
Λάμπρος Ηλίας
Μαλεβιθόπουλος Αθανάσιος
Μεταξάς Κωνσταντίνος
Μισκίλας Δημητράκης
Νέγρης Θεόδωρος
Οικονόμου Αναγνώστης
Σιγουλόπουλος Πάνος
Σπηλιόπουλος Ανδρέας, ιερεύς
Τουκουμάς Σπύρος