Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Αταύτιστοι πληρεξούσιοι

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Στις εργασίες της Β΄ Εθνοσυνέλευσης συμμετείχαν πέντε πληρεξούσιοι, για τους οποίους δεν κατέστη δυνατόν να τεκμηριωθεί η συσχέτισή τους με επαρχία αντιπροσώπευσης.

Πληρεξούσιοι

Αποστόλου Δημήτριος
Παπαλεξόπουλος Αναστάσιος
Οικονόμου Αναγνώστης