Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ασπροποτάμου

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Η επαρχία Ασπροποτάμου δεν αντιπροσωπεύθηκε στη Β΄ Εθνοσυνέλευση.

Τον Απρίλιο του 1823, ενώ είχαν ξεκινήσει οι εργασίες του Βουλευτικού, οι οπλαρχηγοί της επαρχίας Ασπροποτάμου Νικόλαος Στορνάρης, Νάσιος Τζαταλός και Γληγόρης Λιακαράς με επιστολή τους προς το Βουλευτικό ζητούσαν να γίνει δεκτός ο καταγόμενος από το Κρανίδι Νικολάκης Νάκου, ο οποίος κατοικούσε στον Ασπροπόταμο, ως αντιπρόσωπος της επαρχίας, λόγω αδυναμίας πραγματοποίησης της εκλογής. Η συγκεκριμένη επιστολή δεν υποβλήθηκε σε κάποια από τις συνεδριάσεις του σώματος προς επικύρωση, με αποτέλεσμα η επαρχία Απροποτάμου να μην αντιπροσωπευθεί ούτε στο Β΄ Βουλευτικό.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 89

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ασπροποτάμου», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)