Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Άργους

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Άργους δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Σταματέλου Αντωνόπουλου, Χρήστου Βλάσση, Μιχαήλ Κάββα, Σπυρίδωνος Παπαλεξόπουλου και Χαραλάμπη Περρούκα στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Η εκλογή του παραστάτη της επαρχίας υπήρξε αμφισβητούμενη, καθώς τη θέση διεκδίκησε, εκτός από τον πληρεξούσιο Μ. Κάββα, και άλλος υποψήφιος, η ταυτότητα του οποίου δεν μας είναι γνωστή. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του σώματος, στις 26 Απριλίου 1823, η εκλογή παραπέμφθηκε από την ολομέλεια προς εξέταση, μαζί με άλλες διαφιλονικούμενες εκλογές, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων. Για την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής της συγκεκριμένης επαρχίας δεν έχει εντοπιστεί στα αρχεία του Βουλευτικού κάποια απόφαση της επιτροπής. Τελικά, στις 18 Μαΐου 1823, με ομόφωνη απόφαση της ολομέλειας του Βουλευτικού –και ενδεχομένως δίχως να έχει προηγηθεί εισήγηση της επιτροπής– έγινε δεκτός ως νόμιμος παραστάτης Άργους ο Μιχαήλ Κάββας, με το αιτιολογικό ότι ο ανώνυμος αντίπαλός του, που διεκδικούσε και αυτός την είσοδό του στο σώμα, αποδείχθηκε ότι είχε παραβεί το νόμο, δίχως περισσότερες πληροφορίες.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 36.

Πληρεξούσιοι

Αντωνόπουλος Σταματέλος
Παπαλεξόπουλος Σπυρίδων

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Άργους», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)