Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ανδρούσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για την εκλογική διαδικασία στην επαρχία Ανδρούσης δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά της εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των επισκόπου Ανδρούσης Ιωσήφ και Σπύρου Φραγκίσκου στις συνεδριάσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, συγκροτήθηκε σε σώμα το Β΄ Βουλευτικό. Ο ένας από τους πληρεξουσίους, ο Σπύρος Φραγκίσκος, αντιπροσώπευσε την επαρχία και ως παραστάτης στο Β΄ Βουλευτικό. Το γεγονός ότι η επαρχία δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές, των οποίων η εξέταση παραπέμφθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση του Βουλευτικού, στις 26 Απριλίου 1823, σε ειδική επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων, δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση ως προς το αποτέλεσμα.

Στις 23 Ιουλίου 1823 ο Σ. Φραγκίσκος αναχώρησε, λόγω ασθενείας της συζύγου του, για την ιδιαίτερη πατρίδα του, από την οποία δεν φαίνεται να επέστρεψε στις εργασίες του σώματος μέχρι τη λήξη της θητείας του. Έτσι, η επαρχία Ανδρούσης έμεινε ουσιαστικά δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση για το μεγαλύτερο μέρος της Β΄ Περιόδου.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 127.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 9, Αθήνα 1976, σ. 252.

Πληρεξούσιοι

Ιωσήφ, επίσκοπος Ανδρούσης

Παραστάτης

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ανδρούσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)