Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό

Επαρχία Ανατολικής Σπάρτης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο της 9ης Νοεμβρίου 1822 και τη διακήρυξη του Εκτελεστικού Σώματος της ίδιας ημέρας, προκηρύχθηκαν εκλογές για το Β΄ Βουλευτικό, ωστόσο η Διοίκηση τελικά προχώρησε στη σύγκληση της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στις 29 Μαρτίου 1823.

Για διαδικασία ανάδειξης αντιπροσώπων στην Ανατολική Σπάρτη (σημ. Ανατολική Μάνη) δεν εντοπίστηκαν πληροφορίες. Από τα πρακτικά ωστόσο της Εθνοσυνέλευσης επιβεβαιώνεται η συμμετοχή των Δημητρίου Γρηγοράκη, Πιέρρου Γρηγοράκη και Νικολάου, ιερέα οικονόμου, ως πληρεξούσιων της επαρχίας στις συνεδριάσεις.

Στο Β΄ Βουλευτικό ο Πιέρρος Γρηγοράκης και ο ιερέας Νικολάος αντιπροσώπευσαν την Ανατολική Σπάρτη ως παραστάτες στο Β΄ Βουλευτικό. Το γεγονός ότι η περιοχή δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στις διαφιλονικούμενες εκλογές δείχνει ότι δεν υπήρχε αμφισβήτηση του αποτελέσματος.

Η παρουσία και των δύο παραστατών της Ανατολικής Σπάρτης στο Β΄ Βουλευτικό υπήρξε εξαιρετικά σύντομη, καθώς αμφότεροι μετέβησαν τον Ιούνιο του 1824 στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, χωρίς όπως φαίνεται να επιστρέψουν στη διοικητική έδρα. Ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνονται στους παραστάτες που καθαιρέθηκαν με απόφαση του σώματος λόγω της αποχής τους από τις συνεδριάσεις και το Βουλευτικό εξακολούθησε να τους θεωρεί μέλη του.

Η Ανατολική Σπάρτη έμεινε συνεπώς ουσιαστικά δίχως βουλευτική αντιπροσώπευση για μεγάλο διάστημα και μόλις τους τελευταίους μήνες αναγνωρίστηκε από το Βουλευτικό ως παραστάτης της περιοχής ο Γεώργιος Καλκαντής, ο οποίος είχε εκλεγεί τον Ιούλιο του 1824 ως παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό, αλλά ύστερα από σχετικό αίτημα των προκρίτων και των κατοίκων, θεωρήθηκε και αντικαταστάτης του ενός εκ των δύο παραστατών του Β΄ Βουλευτικού που είχαν αποχωρήσει.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 1-2, 370.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 105.

Πληρεξούσιοι

Γρηγοράκη Δημήτριος

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Β΄ Εθνοσυνέλευση και Β΄ Βουλευτικό – Ανατολικής Σπάρτης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)