Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βοστίτσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Βοστίτσης αναλογούσε ένας παραστάτης για το Γ΄ Βουλευτικό.

Η επαρχιακή συνέλευση για την εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 1824 και επανεξέλεξε τον Αναστάσιο Λόντο ως παραστάτη της περιοχής. Παραστατικό έγγραφο για την εκλογή του δεν έχει εντοπιστεί. Έχουν όμως σωθεί δύο επιστολές με την παραπάνω ημερομηνία που ανακοίνωναν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στον ίδιο τον Λόντο και τον υπουργό Εσωτερικών Γρηγόριο Δικαίο και προσυπογράφονταν από μεγάλο αριθμό κατοίκων της περιοχής, οι οποίες ενδεχομένως υποκαθιστούσαν το παραστατικό. Γνωρίζουμε πάντως ότι κατατέθηκε παραστατικό έγγραφο στο όνομα του Λόντου στην επιτροπή ελέγχου των παραστατικών, η οποία ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση της εκλογής στη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 1824. Ο Λόντος συμμετείχε στις εργασίες του Βουλευτικού από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ Περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824) ως παραστάτης Βοστίτσης.

Η βουλευτική του θητεία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε. Στις 3 Ιανουαρίου 1825 του απαγορεύτηκε η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις, λόγω της κατηγορίας ότι είχε συμμετάσχει σε αντικυβερνητικά κινήματα, και στις 23 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους κηρύχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας των μελών του σώματος έκπτωτος από το αξίωμά του. Για το λόγο αυτό, διατάχθηκε, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, η συγκρότηση επαρχιακής συνέλευσης για την εκλογή αντικαταστάτη. Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Βουλευτικού (3 Μαρτίου 1825), το υπουργείο διέταξε, στις 20 Μαρτίου, τον έπαρχο και τους δημογέροντες της επαρχίας Βοστίτσης να προχωρήσουν άμεσα στη σύγκληση επαρχιακής συνέλευσης για την ανάδειξη νέου παραστάτη, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο.

Για τη νέα εκλογή δεν γνωρίζουμε παρά το όνομα του εκλεγέντος παραστάτη, Σωτηρίου Ιωάννου, ο οποίος στις 14 Απριλίου 1825 αναγνωρίστηκε από το Βουλευτικό ως νόμιμος αντιπρόσωπος της περιοχής, μετά την ανάγνωση του εγγράφου εκλογής του.

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 60, αρ. 108.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4, 82, 135, 151, 214.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 8, Αθήνα 1974, σ. 141, 155.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 23-24.

Παραστάτες

Παραπομπή

Σάκης Δημητριάδης, «Γ΄ Βουλευτικό – Βοστίτσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)