Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Βονίτσης

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Βονίτσης αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης από τη Διοίκηση και σίγουρα έως τις 28 Απριλίου 1824, οπότε οι κάτοικοι της επαρχίας, που βρίσκονταν στο Μεσολόγγι, ενημέρωσαν με επιστολή τους τον Κωνσταντίνο [Χαλκιόπουλο] Λογοθέτη ότι τον εξέλεξαν παραστάτη. Ο Κωνσταντίνος [Χαλκιόπουλος] Λογοθέτης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 23.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Βονίτσης», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)