Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Θηβών

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Με βάση τον εκλογικό νόμο, στην επαρχία Θηβών αναλογούσε ένας παραστάτης.

Η συνέλευση των εκλεκτόρων δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε περιοχή της επαρχίας λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και της παρουσίας οθωμανικών στρατευμάτων. Έτσι, μετά την προκήρυξη των εκλογών από τη Προσωρινή Διοίκηση οι κάτοικοι της επαρχίας που βρίσκονταν στα Μέγαρα απευθύνθηκαν στις 26 Απριλίου 1824 με επιστολή τους προς τον Μητροπολίτη Θηβών Παΐσιο, ζητώντας ο τελευταίος να εγγυηθεί την επιτυχία της εκλογής του Νικόλαου Βρυζάκη ως παραστάτη, εφόσον οι ίδιοι απουσίαζαν. Την επόμενη ημέρα αντίστοιχη επιστολή εστάλη και από τους κατοίκους της Θήβας προς τον Μητροπολίτη για την εκλογή του Νικ. Βρυζάκη. Πράγματι, στην συνέλευση της επαρχίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 1824, αναδείχθηκε παραστάτης ο Νικ. Βρυζάκης. Δύο ημέρες αργότερα, στις 4 Μαΐου, κάτοικοι της επαρχίας που βρίσκονταν στη Σαλαμίνα πραγματοποίησαν επίσης συνέλευση, αναδεικνύοντας τον ίδιο παραστάτη. Ωστόσο, στις 19 Μαΐου οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες των Θηβών κατήγγειλαν τη διαδικασία ως παράνομη και ζητούσαν στην αναφορά τους να μην επικυρωθεί από το σώμα.

Το ζήτημα συζητήθηκε στις 28 Μαΐου 1824 στο Βουλευτικό. Στη συνεδρίαση εκείνης της ημέρας η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων του σώματος ενημέρωσε την ολομέλεια ότι εκπρόσωποι της επαρχίας Θηβών υποστήριζαν ότι η εκλογή του Νικ. Βρυζάκη δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο. Τη σχετική αναφορά υπέγραφαν και οι κάτοικοι της επαρχίας που βρίσκονταν στη Σαλαμίνα. Η επιτροπή πρότεινε στο σώμα να εισηγηθεί την έκδοση διαταγής από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διοριστεί ένας εκπρόσωπος της Διοίκησης για να αποσταλεί στην επαρχία και να ελέγξει, αν η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο ή έπρεπε να γίνει νέα εκλογή. Το Βουλευτικό αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση της επιτροπής και αποφάσισε να καταλήξει αναφορικά με τις καταγγελίες μετά τη διεξαγωγή νόμιμης εκλογής. Επίσης, διόρισε στις 2 Ιουνίου 1824 εκπροσώπους της τον Ανάργυρο Πετράκη και τον Χριστόδουλο Κοντακτζήν, που βρίσκονταν στη Σαλαμίνα, για να εξετάσουν κατά πόσο οι κατηγορίες για παράτυπη εκλογή του Νικ. Βρυζάκη ήταν αληθείς και να επιτηρήσουν την εκλογική διαδικασία. Ο Χριστόδουλος Κοντακτζής αντικαταστάθηκε όμως, καθώς ήταν συγγενής με τον Νικ. Βρυζάκη και διορίστηκε αντί αυτού ο Σταύρος Ιωάννου, Κορίνθιος, ο οποίος ζούσε στην Αίγινα και διατάχθηκε να μεταβεί στη Σαλαμίνα.

Τελικά, οι πληρεξούσιοι, που είχαν αποσταλεί από τους πρόκριτους και τους δημογέροντες της επαρχίας στη Διοίκηση προκειμένου να ακυρώσουν το παραστατικό του Νικ. Βρυζάκη, με νέα αναφορά τους λίγες ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου 1824, ανακοίνωσαν την απόφασή τους να επικυρώσουν την εκλογή ώστε να σταματήσουν οι διχόνοιες και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, καθώς διαπίστωναν ότι, αφού ο Νικ. Βρυζάκης διορίστηκε, κάθε φιλονικία και έριδα ήταν μάταιη. Έτσι, το Βουλευτικό ενημέρωσε στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών ότι η εκλογή της επαρχίας Θηβών δεν θεωρούταν αμφισβητούμενη πια και άρα τα σχετικά μέτρα έπρεπε να ανασταλούν.

Η επιτροπή ελέγχου των παραστατικών εγγράφων του Βουλευτικού ανακοίνωσε στην ολομέλεια την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής στις 29 Ιουλίου 1824. Ο Νικ. Βρυζάκης συμμετείχε στις εργασίες του σώματος από την πρώτη συνεδρίαση της Γ΄ περιόδου (1 Οκτωβρίου 1824).

Πηγές

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών (περιόδου Αγώνος), φάκ. 33, αρ. 47.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, έγγρ. 46.

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Συλλογή Βλαχογιάννη Α΄, φάκ. 22, έγγρ. 48.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 305-306, 372.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 6, Αθήνα 1972, σ. 143-144.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 4.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), Αρχείο Αγώνος, 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 35-39.

Παραστάτης

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Θηβών», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)