Γ΄ Βουλευτικό

Επαρχία Θεσσαλίας

Ανάδειξη αντιπροσώπων

Κατά τη διάρκεια της Γ΄ περιόδου του Βουλευτικού η Θεσσαλία παρέμενε υπό τον έλεγχο των οθωμανικών στρατευμάτων.

Αρκετά αργότερα από τη δημοσιοποίηση της προκήρυξης εκλογής παραστατών τον Απρίλιο του 1824, εκπρόσωποι από τη Θεσσαλία που είχαν καταφύγει στα απελευθερωμένα από τα οθωμανικά στρατεύματα νησιά των Σποράδων εξέλεξαν παραστάτη για τη Γ΄ περίοδο του Βουλευτικού. Ειδικότερα, η κοινότητα των Ολυμπίων που διαβιούσαν στη Σκιάθο, στη Σκόπελο και στην Αλόννησο εξέλεξαν παραστάτη τους τον αρχιμανδρίτη Άνθιμο Γαζή. Το παραστατικό έγγραφο εκλογής συντάχθηκε στην τοποθεσία Γλώσσα της Σκοπέλου με ημερομηνία 4 Ιουλίου 1824 χωρίς να έχει υπογραφές. Το παραπάνω έγγραφο παρουσιάστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1824 στο σώμα, το οποίο το απέρριψε καθώς δεν συνοδευόταν από υπογραφές και σφραγίδα.

Εντοπίστηκε ωστόσο και δεύτερο παραστατικό της Θεσσαλίας με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 1824, το οποίο είχε συνταχθεί από τους κατοίκους της επαρχίας Κοκκοτίου (Μαγνησίας) που είχαν καταφύγει στην Ύδρα. Οι κάτοικοι εξηγούσαν πως διασκορπίστηκαν μετά την πτώση της Εύβοιας και των Τρικέρων στις Σποράδες, στη Σαλαμίνα και στην Ύδρα. Όσοι βρίσκονταν στο νησί της Ύδρας και με τη βοήθεια του καπετάνιου Γιάννη Βελέντζα και του στρατηγού Τσάμη Καρατάσου, όπως περιέγραφαν στο πρακτικό, εξέλεξαν παραστάτη για την Γ΄ περίοδο τον Κωνσταντίνο Σακκελίωνα. Ούτε το δεύτερο παραστατικό έγινε δεκτό από το σώμα. Ο Κ. Σακελλίων συνέταξε αναφορά προς το Βουλευτικό για την απόρριψη της εκλογής του, η οποία παρουσιάστηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1824, αλλά απορρίφθηκε επίσης από το σώμα.

Πηγές

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 2, Αθήνα 1972, σ. 410.

Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας, τ. 7, Αθήνα 1973, σ. 78-79.

Μαρία Δημητριάδου (επιμέλεια), «Αρχείο Αγώνος» 1806-1832. Από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. Επιτομές εγγράφων, τ. Β΄, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2013, σ. 48-49, 84.

Παραπομπή

Μαργαρίτα Λιάγκα, «Γ΄ Βουλευτικό – Θεσσαλίας», Α΄ Ελληνική Δημοκρατία. Άτλαντας δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής, Αθήνα 2022 (ημερομηνία πρόσβασης xx/x/xxxx)